29 maart 2022

Innovatie & Duurzaamheid

Veel vragen bij ondernemers over duurzaam vervoer

Schepen, auto’s, vrachtauto’s en vliegtuigen. Alle voertuigen die we gebruiken moeten binnen dertig jaar vervangen gaan worden door duurzame alternatieven. Komende donderdag debatteert de Tweede Kamer met staatssecretaris Heijnen van het ministerie van IenW over duurzaam vervoer. ‘Een belangrijk debat, want veel ondernemingen hebben duidelijkheid nodig voor de investeringen die zij gaan doen. Ook leven er veel vragen bij ondernemers over bijvoorbeeld zero emissiezones, de elektrificatie van vervoer en de CO2-normering in het woon-werk en zakelijk verkeer’, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.

Hoveniers, schilders en installateurs

Bij mkb-ondernemers leven veel vragen over de zero-emissiezones. Zo zijn ze bijvoorbeeld lang niet altijd op hoogte dat ze vanaf 2025, in minimaal 30 steden in Nederland, alleen nog maar met een zero-emissie bestelvoertuig de binnenstad in mogen. Ook is het totaal beschikbare subsidiebedrag voor het mkb simpelweg niet afdoende. ‘Is die ondersteuning voor het onrendabele deel een nieuwe elektrische bus straks wel beschikbaar als duizenden kleine hoveniers, schilders en installateurs echt de overstap moeten maken?’, vragen de ondernemingsorganisaties.

Stimuleren van elektrische personenauto’s

Ook bij autodealers, -producenten en hun klanten leven veel vragen als het gaat over de toekomst van elektrische personenauto’s. Zo ontbreken in het coalitieakkoord vooralsnog maatregelen én budget voor de stimulering van nul-emissie mobiliteit na 2025. Dan lopen de huidige stimuleringsmaatregelen uit het klimaatakkoord namelijk af. Hierdoor is er voor ondernemers én consumenten die moeten investeren onduidelijkheid over de kosten na die periode. ‘Met oog op het halen van de verduurzamingsdoelen per 2030 is dat een onwenselijke situatie. Het zou daarom goed zijn als de Kamer en het Kabinet een helder perspectief bieden dat de transitie ook na 2025 versnelt,’ aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.

Capaciteit elektriciteitsnetwerk op orde

Op dit moment zijn er in 10 van de 12 provincies grote capaciteiteitstekorten op het elektriciteitsnet. Voor de komende drie jaar staan alleen al projecten voor 10 Gigawatt aan zonnestroom en 3,7 Gigawatt aan windprojecten op de rol die zonder creatieve oplossingen niet kunnen worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Veel ondernemers vragen zich daarom af of zij er, gezien de capaciteitsproblemen op het net, überhaupt wel verstandig aan doen de overstap naar elektrisch vervoer te maken. Want het is onzeker of het gebruik van betrouwbare laadinfrastructuur gefaciliteerd kan worden. ‘Die zorg moet op korte termijn weggenomen worden om de overstap naar duurzaam vervoer snel te kunnen maken, anders gaan we de klimaatdoelen niet halen.’

CO2-normering zakelijk en woon-werkverkeer

In het klimaatakkoord is verder opgenomen dat het kabinet een regeling introduceert waardoor alle werkgevers met 100 of meer medewerkers verplicht worden de CO2-uitstoot van woon-werk en zakelijk verkeer te maximeren. Het kabinet komt dit jaar met een wetsvoorstel hiertoe. Voor ondernemers is het van het grootste belang dat deze regeling een collectieve prestatie wordt en niet zorgt voor teveel administratieve lasten. Dit is een grote vrees. Ook moet de privacy van werknemers geborgd zijn en is het belangrijk dat bedrijfsinvesteringen in een elektrisch wagenpark meetellen bij het halen van de doelen. ‘Duidelijkheid hierover is echt gewenst’, aldus de ondernemingsorganisaties. ‘Anders creëer je vooral wrevel.’

www.vno-ncw.nl