18 april 2023

Innovatie & Duurzaamheid

Van rijstvliesbord tot duurzaam asfalt: Brabantse wegen duurzamer dan je denkt

Ongeveer eens in de tien jaar is groot onderhoud aan wegen nodig, zo ook aan de provinciale weg N395. De reconstructie van de N395 tussen Hilvarenbeek en Oirschot is een mooi voorbeeld van hoe de provincie Noord-Brabant concreet kan bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen. Door het werk duurzaam uit te voeren en ruimte te bieden voor innovatieve toepassingen is tijdens de uitvoering in dit project namelijk ruim 60% aan CO2-uitstoot bespaard.  

Sturen via gunningscriteria 
De provincie besteedt haar infrastructurele projecten voor een belangrijk deel op kwaliteit (40-60%) aan, waarvan de helft van die beoordeling op duurzaamheid is. “De aannemer kan hiermee een fictieve korting op zijn inschrijfprijs verdienen”, legt projectmanager Jan de Kruijf uit. “De provincie kijkt hiervoor met name naar de CO2-footprint en daarnaast worden innovatieve oplossingen gestimuleerd”. 

Primeur: het allereerste blauwe bewegwijzeringsbord gemaakt van rijstvlies 
Op de N395 zijn verschillende soorten innovaties toegepast om op CO2-uitstoot te kunnen besparen. Zo zijn innovatieve asfalt- en betonmengsels toegepast en is de wegmarkering van Biobased materiaal. En ook de verkeersborden langs de weg zijn duurzaam. Een deel van de borden is ‘refurbished’ ofwel gemaakt van hergebruikte bestaande borden. Andere zijn gemaakt van hennep of van rijstvlies. Een mooie primeur is het allereerste blauwe ‘ANWB’ bewegwijzeringsportaal dat is gemaakt van rijstvlies. Naast materialen wordt er gekeken naar energieverbruik. Aannemer BAM Infra Nederland heeft tijdens de uitvoering van het werk daarom onder meer emmissieloze materialen ingezet, zoals een elektrische aangedreven asfaltspreidmachine, wals en kraan. 

De aanpak van de reconstructie van de N395 is een mooi voorbeeld van hoe Brabant haar wegen steeds duurzamer maakt. Meer goede voorbeelden zijn te vinden op de website van INDUSA. INDUSA is een uniek samenwerkingsverband tussen de provincie Noord-Brabant en de vijf grootste gemeenten en marktpartijen die vanuit Bouwend Nederland aan het werk zijn op deze wegen. Door al in een vroeg stadium samen te werken hoopt de provincie ook in het onderhoud van de Brabantse wegen steeds meer bij te dragen aan een sterke biodiversiteit en een gezond klimaat in de regio.