Partner

14 juni 2022

HRM

VAN HUMAN RESOURCE NAAR HUMAN TALENT

“We hebben een enorme boost gekregen in onze vestiging op de Brainport Human Campus, een open pand met veel glas en natuurlijke materialen. Driessen Groep heeft recentelijk een belang genomen in MyTalenBoard waardoor we nu deel uitmaken van familie van bedrijven. Daarmee hebben we een enorme expertise op het vakgebied HR in huis gekregen”, vertelt Emile Gabriël.

Een nieuwe tijdsgeest: een leven lang leren

“Vind tegenwoordig nog maar eens een organisatie die zonder moeite mensen met de juiste vaardigheden, drijfveren en competenties weet te vinden én te behouden. Mensen nemen ontslag, er ontstaan nieuwe functies en er zijn minder sollicitanten. MyTalentBoard is al jaren geboeid door talentontwikkeling en houdt zich daarom bezig met vaardigheden (skills), competenties en drijfveren”, vervolgt Emile.

Vind tegenwoordig nog maar eens een organisatie die zonder moeite mensen met de juiste vaardigheden, drijfveren en competenties weet te vinden én te behouden

“In deze snel veranderende wereld moeten organisaties flexibeler en wendbaarder worden. Wat ze vaak vergeten is dat talent al intern aanwezig is, terwijl ze er extern naar zoeken. Het gaat steeds meer om drie thema’s: loopbaanperspectief, werkgeluk en autonomie”, vult Jeroen aan. “Kennis en kunde zijn nog wel belangrijk maar maken plaats voor persoonlijke ontwikkeling en zingeving. Medewerkers van vandaag ontwikkelen eerder in hun loopbaan diepgaande expertises. Zij zullen dat tijdens hun beroepsleven verschillende keren doen. Dit levenslang leren moet door aanbieders van opleidingen, managers en HR worden gefaciliteerd en ondersteund”, licht Jeroen toe.

Medewerker heeft regie, Human Resource faciliteert

Emilie en Jeroen stimuleren alle betrokken partijen hierover na te denken. Wat is de droom van je organisatie? Deel je die met je mensen? Je kunt getalenteerde medewerkers behouden door ze ruimte te geven zich te ontwikkelen én te laten bijdragen aan die droom. Boeien en (ver)binden ontstaat vanzelf als je weet wat mensen beweegt en medewerkers weten wat de organisatie drijft. “Het is de medewerker die steeds meer gaat bepalen hoe hij zijn leven op werkgeluk wil inrichten. Dus hoe maakt je bedrijf deel uit van die ‘nieuwe’ wereld van leren, ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid in de toekomst?” stelt Jeroen. Emile voegt toe: “De werkomgeving wordt steeds meer een omgeving van samenwerken, feedback geven en ontvangen, ontwikkelen en regie in eigen hand nemen. De medewerker krijgt zelf de leiding over zijn loopbaan en HR zal daarbij meer moeten gaan faciliteren. Onze boodschap aan organisaties is: bouw een duidelijke visie om het thema een leven lang ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid.”

Talent als kickstart voor transitie

Driessen Groep en MyTalentBoard kunnen klanten in het bouwen van die visie ondersteunen. Die klant is zowel de organisatie als de medewerker. “Bij MyTalentBoard hanteren we de 70-20-10-regel: 70% van persoonlijke ontwikkeling gebeurt op de werkvloer, 20% in teams en 10% in trainingen”, legt Emile uit. “Een cultuur van veiligheid, vertrouwen en verbondenheid op de werkvloer draagt bij aan een betere ontwikkeling en aan meer werkgeluk. Wil je die ontwikkeling mogelijk maken en mensen duurzaam inzetbaar houden, dan moet je dus ook de omgeving veranderen. Mag de medewerker onder werktijd werken aan zijn/haar persoonlijke ontwikkeling? Het mooie van onze aanpak - ontdekken, inzetten, ontwikkelen van talent - is dat werken en leren sámen de ontwikkeling van mensen een enorme boost geeft. Dit betekent dat een manager veel meer een coach moet zijn. Coachend leiderschap creëert gelukkige, verbonden en betrokken medewerkers.”

Van Human Resource naar Human Talent

MyTalentBoard en Driessen Groep kunnen als partners richting de toekomst veel gerichter inspelen op een leven lang ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid van medewerkers in organisaties. MyTalentBoard brengt bedrijven in fases in beweging door huidig en gewenst talent in kaart te brengen, functies te vertalen naar talentprofielen (competenties en drijfveren) en het veranderingsproces van Human Resource naar Human Talent ‘on the job’ te faciliteren. Een grote rol is weggelegd voor de HR-Manager om op CEO-level te adviseren en coachen. “Als ‘Human’ op directieniveau niet dagelijks op de strategische agenda staat, zal het bestaansrecht van de organisatie zwaar onder druk komen te staan”, aldus Emile Gabriël.

MyTalentBoard heeft een heldere visie op het ontdekken, inzetten en ontwikkelen van talent. Onder deze visie ligt een fundament van wetenschappelijk onderzoek en meer dan 30 jaar ervaring in trainingsland. MyTalentBoard heeft dit vertaald naar een software- en serviceplatform waarmee je competenties en drijfveren in kaart kunt brengen. Deze data blijft beschikbaar in een persoonlijk digitaal ‘talentbord’ voor een leven lang ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid. Organisaties en medewerkers hebben daarmee een belangrijke tool in handen voor coachend leiderschap en het optimaal ontdekken, inzetten en blijven ontwikkelen van hun talenten.

Driessen Groep is een familie van bedrijven in het domein van mens en werk en gespecialiseerd in de sectoren overheid, onderwijs en zorg met het gezamenlijke doel: werkgeluk mogelijk maken voor zoveel mogelijk mensen.