Partner

28 september 2022

Transport & Logistiek

VAN AFVAL NAAR GRONDSTOFFEN

VAN HAPPEN CONTAINERS: SCHAKEL IN DE CIRCULAIRE ECONOMIE

Met drie vestigingen in Eindhoven, Panningen en Moerdijk is Van Happen Containers allang geen regionaal bedrijf meer. Een gezond, groeiend bedrijf met een groene ambitie. De groei en ambitie worden dagelijks waargemaakt door de medewerkers die ervoor zorgen dat de dienstverlening blijft draaien. Ondanks de huidige krapte op de arbeidsmarkt is Van Happen Containers in staat om de schouders eronder te zetten en haar uitgebreide klantenkring te helpen. Er wordt veel tijd gestoken om de medewerkers te binden aan de groenste familie van Brabant.

Hard werken zit in het DNA van de familie Van Happen, en dat al meer dan 85 jaar. Na de oprichting door Martinus van Happen in 1937 is het momenteel de derde generatie die aan het roer staat. Ook de vierde generatie werkt inmiddels in het bedrijf, in diverse functies.

People
De wereld om ons heen verandert snel en dat vraagt om snel reageren en acteren. Het voordeel van de bedrijfscultuur binnen Van Happen Containers is dat er – letterlijk – snel geschakeld kan worden. Een voorbeeld is de Academy: om de juiste mensen te krijgen, hebben we een eigen opleidingsinstituut dat chauffeurs klaarstoomt voor het gespecialiseerde werk. Mensen zijn de belangrijkste schakel, het is logisch om daar flink in te investeren. Het opleiden van eigen medewerkers, het behalen van een C- of CE-rijbewijs en vervolgopleidingen biedt medewerkers de kans om te blijven groeien. In 2021 stroomden er 29 medewerkers door en slaagden 19 medewerkers voor hun rijbewijs vanuit onze eigen Academy.

De P van People is een belangrijke pijler van de organisatie. Door in te zetten op het boeien en binden van medewerkers heeft Van Happen Containers de afgelopen decennia een vaste club opgebouwd. Dat merk je bij een rondje over het terrein: iedereen kent elkaar. We proberen de juiste personen op de juiste plek te zetten, waar zij het best tot hun recht komen. Een tevreden collega zal minder vaak ziek zijn en is het beste visitekaartje van je organisatie. Ondanks de grote bedrijfsomvang voelen nieuwe collega’s zich meteen thuis en kan iedereen zichzelf zijn.

Planet
Als afvalinzamelaar heb je een grote rol als het aankomt op duurzaamheid en de circulaire economie. Het is onze core business om iets met de ingezamelde afvalstoffen te doen. Afvalscheiding is anno 2022 de normaalste zaak van de wereld, en we zijn dagelijks bezig om klanten hierover te adviseren. In de overgang naar een circulaire economie zal scheiden aan de bron toenemen, is onze voorspelling. Kijk maar naar de kleine petflesjes en het statiegeld op blikjes waar iedereen mee te maken krijgt. Alles wat niet gescheiden wordt ingezameld, sorteren wij achteraf. In Eindhoven beschikken we over een unieke sorteerinstallatie die gemengd afval sorteert in herbruikbare fracties. Er zitten namelijk heel veel waardevolle grondstoffen in gemengd afval, zoals papier, allerlei soorten plastics maar ook blik en metalen. Dat maakt dat Van Happen Containers een nieuwe rol heeft als grondstoffenleverancier. We hechten veel waarde aan de wereld van morgen.

Wilt u als ondernemer weten waar uw kansen liggen om duurzamer met afvalstoffen om te gaan? Benut onze innovatiekracht en informeer naar de groene mogelijkheden.

Niet alleen afval scheiden aan de bron helpt de P van Planet. We moeten ook nadenken over het hergebruik van producten of zelfs preventie: voorkomen dat er afval ontstaat. Denk aan kopjes in plaats van wegwerpbekers. Grondstoffen worden schaars en vaak ook duurder; het is tijd om energie te steken in duurzame alternatieven. Hoewel wij ‘leven van afval’, is het een maatschappelijke keuze om hierin mee te gaan. Het bedrijf is dan ook al jaren gecertificeerd op de MVO-prestatieladder, een norm voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Klimaat
Alle bedrijven worden dankzij het klimaatakkoord uitgedaagd om maatregelen te nemen die de CO2-uitstoot beperken. Van Happen Containers draagt al jaren haar steentje bij als het gaat om de eigen processen. Zo zetten wij in op routeoptimalisatie, zodat we minder kilometers rijden met ons overigens zeer moderne en zuinige wagenpark. Maar we gaan voor méér. Recentelijk hebben we samen met andere afvalinzamelaars het initiatief Open Waste opgestart, waarbij alle klanten in de binnenstad door één neutrale elektrische vrachtwagen worden bediend. Op deze manier werken wij mee aan het nog verder terugdringen van CO2-uitstoot én aan minder vrachtwagens in de binnenstad, waardoor de leefbaarheid verbetert.

Inspelen op klantwensen en anticiperen op marktontwikkelingen – het heeft ons in 85 jaar gebracht waar we nu staan. Ook de komende decennia zullen we de mouwen opstropen, innoveren en kansen benutten, want de wereld van afval verandert continu.