15 februari 2022

Innovatie & Duurzaamheid

Van afval naar grondstof

Wanneer we rondom ons heen kijken kunnen we onze impact op het klimaat niet meer ontkennen; stijgende temperaturen, overstromingen en bosbranden. Een belangrijk onderdeel van de oplossing is het creëren van een circulaire economie; een systeem waarbinnen materialen in de kringloop worden gehouden en afvalstromen als secundaire grondstoffen worden gebruikt. Nederland stelde als doel om in 2050 volledig circulair te zijn. “Een ambitie waar waste-to-productbedrijf en marktleider Renewi graag het voortouw in neemt”, vertelt Bert-Jan Westerik.

Bert-Jan Westerik verruilde Tata Steel voor het toonaangevende internationale recyclingbedrijf Renewi en nam in april 2021 de rol van Commercieel Directeur Renewi Nederland op zich. “Op dit moment is de wereld slechts 8,6% circulair volgens het Circularity Gap Report 2022. Als we die 8,6% kunnen verdubbelen tot 17% tegen 2032, zullen we de CO2-uitstoot zodanig beperken dat de planeet onder de 2°C opwarming zal blijven waarmee we direct het afgesproken klimaatakkoord behalen”, zegt Westerik.

Mission 75
“Renewi speelt een belangrijke en innovatieve rol als het gaat om het bieden van waste-to-product-oplossingen en daarom zijn wij Mission 75 gestart. Deze missie is een ambitieus plan om ons eigen recyclingpercentage binnen Renewi tegen 2025 te verhogen van 65% naar 75%. Samen met onze klanten en ketenpartners willen wij secundaire materialen in de markt zetten als alternatief voor nieuwe grondstoffen. Hiermee volgen wij ons bedrijfsdoel om de wereld te beschermen door gebruikte materialen een nieuw leven te geven”, zegt Westerik.

Innovatieve oplossingen
De wereld heeft niet alleen behoefte aan meer recycling maar ook het recyclen van betere kwaliteit. Om aan die behoefte en kwaliteit te kunnen voldoen, zijn er nieuwe innovatieve oplossingen nodig.

Innovatie om nog meer afvalstromen een tweede leven te geven zit in Renewi’s DNA. Hiervoor werkt de recycler graag samen met partners die dezelfde duurzame doelstellingen nastreven.

Een voorbeeld van zo’n innovatieve samenwerking is de productie van bio-LNG in samenwerking met Nordsol en Shell. Bio-LNG wordt gemaakt van organisch afval en niet van fossiele bronnen. Daardoor biedt bio-LNG de mogelijkheid om op korte termijn de CO2-uitstoot te verminderen.

De innovatieve samenwerking tussen Renewi, IKEA, en RetourMatras leidde tot 100 procent matrasrecycling waarmee wordt bijgedragen aan een beter milieu en richt zich hiermee op de circulaire economie waarin het hergebruik van grondstoffen centraal staat.

Verder onderzoeken wij op dit moment samen met Kingspan Unidek en PSLoop de mogelijkheden om verontreinigd EPS van platte daken te recyclen. Dit EPS is veelal vermengd met bitumen en verdwijnt nu in de verbrandingsoven, terwijl de afzonderlijke materialen goed recyclebaar zijn.

Ziekenhuisafval is een van de snelst groeiende afvalstromen in de wereld. Zogenaamde Single use verpakkingen en medische instrumenten uit de operatiekamers vormen een belangrijk aandeel in deze vervuiling. Renewi is daarom samen met partner GreenCycl diverse pilots gestart in ziekenhuizen die zorgen voor circulariteit in operatiekamers. Het afval wordt vervoerd in luchtdichte verpakkingen waardoor bacteriën zich niet kunnen spreiden. GreenCycl desinfecteert het afval en daarna wordt het recycled. Na een succesvolle eerste fase zal het proces verder worden opgeschaald en wordt er gewerkt aan een grootschalige installatie om het afval te recyclen.

Investeren in de toekomst
Wij erkennen de waarde van afval en zijn constant op zoek naar nieuwe manieren om nieuw leven te geven aan afgedankte materialen. Investeringen in mensen en technologieën zijn nodig, denk maar aan nieuwe slimme sorteerlijnen of camera's met infrarood die afval detecteren dat nog recyclebaar of herbruikbaar is.

Renewi als grondstoffenleverancier, dát is onze toekomstvisie waarbij wij ons recyclingpercentage verhogen. “We zullen hard blijven werken om ons doel te bereiken - de wereld beschermen door gebruikte materialen een nieuw leven te geven. Dit is onze drijvende kracht met onze visie om het meest toonaangevende waste-to-product bedrijf te zijn in een van de meest geavanceerde circulaire economieën ter wereld”, zegt Westerik.