Ga terug

25 maart 2020

CoronaFinancieel & Juridisch

Update corona: welke steun voor jou als Midden-Brabantse ondernemer?

Waar kun je terecht voor algemene informatie? Allereerst: antwoorden op vele prangende vragen vind je op de sites van RIVMRijksoverheid  en Kamer van Koophandel. Verder zie je op de website van MKB Nederland alles over wat je als ondernemer moet weten over de corona-ontwikkelingen. En op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur kun je via het gratis nummer 0800-2117 bellen met de Kamer van Koophandel. Heb je als Midden-Brabantse ondernemer vragen over jouw situatie? Heb je behoefte om te sparren over jouw eigen specifieke bedrijfssituatie in het kader van het coronavirus? Neem dan contact op met Station88, het Huis voor Ondernemerschap en Innovatie voor ondernemers in Midden-Brabant. Zij adviseren je, wijzen op regelingen en geven praktische tips en tricks. Bekijk de website van Station88, stuur een mailtje naar info@station88 of bel op 013-3034102. Wat zijn de nieuwe steunmaatregelen die de regering op 17 maart heeft aangekondigd? Op dinsdag 17 maart heeft de regering acht nieuwe economische maatregelen aangekondigd als tegemoetkoming aan ondernemers voor de gevolgen van het coronavirus. Als steunmaatregel en om de liquiditeit te verbeteren.

  1. Om de aanvragen sneller af te kunnen handelen wordt de werktijdverkorting vervangen door een nieuwe regeling. Voor een periode van drie maanden kun je als ondernemer een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom). Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld.

  2. Als ZZP’er kun je voor een periode van drie maanden via een versnelde en versoepelde procedure (in 4 weken i.p.v. 13 weken) aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald.

  3. Als je als ondernemer kunt aantonen dat je in financiële problemen bent gekomen door het coronavirus kun je tijdelijk uitstel van betaling krijgen voor de loonbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en inkomstenbelasting. Zie de website van de Belastingdienst.

  4. Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO), zie website van RVO voor de voorwaarden.

  5. Microkredietenverstrekker Qredits biedt op bestaande leningen uitstel van aflossing aan voor de duur van zes maanden. De rente wordt in deze periode automatisch verlaagd naar 2%.

  6. Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL).

  7. Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken.

  8. Getroffen sectoren, zoals de horeca en reisbranche, gaan gecompenseerd worden voor omzetverlies. Deze compensatie moet nog worden uitgewerkt.

Een nadere toelichting vind je op de website van de Rijksoverheid. Welke eerdere steunregelingen blijven in stand voor ondernemers? Aanvullende financiering voor MKB De kans bestaat dat je liquiditeitsproblemen krijgt, bijvoorbeeld door teruglopende omzet of uitgestelde betalingen. Wellicht is jouw bank bereid om een overbruggingskrediet of ophoging van het rekening courant af te sluiten. BMKB (Borgstellingsregeling MKB) is een regeling van de overheid die banken extra zekerheid biedt. Je kunt zo’n regeling aanvragen bij de bank, zie de website van het Ondernemersplein. Financiële ondersteuning voor zzp-ers In situaties dat het inkomen uit jouw bedrijf te laag is om in je levensonderhoud te voorzien kom je mogelijk in aanmerking voor een Bbz (Bijstand voor zelfstandigen) uitkering of lening. De Bbz aanvraag doe je bij de gemeente waar je ingeschreven staat. Benieuwd of je hiervoor in aanmerking komt? Doe de check bij Stichting 155. Is dit positief én ben je inwoner van Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk of Tilburg? Kijk dan op de web site van Gemeente Tilburg. Vul het formulier Ondernemersadvies in en een medewerker neemt contact met je op. Woon je in Heusden, Loon op Zand of Waalwijk? Neem dan contact op met jouw eigen gemeente. Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de regeling Garantie ondernemersfinanciering. Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van € 400 miljoen naar € 1,5 miljard. Met de regeling helpt EZK zowel het mkb als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties (minimaal € 1,5 miljoen en het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar € 150 miljoen). Voor meer informatie ga naar de website  van het Ondernemersplein. Bron; MidpointBrabant

Gerelateerd