24 mei 2022

Tech, Ict & Smart

Unieke samenwerking techsector, regio Brabant en impact investeerders in nieuw ‘deep tech’ fonds van €100 miljoen

Met DeepTechXL Fund I krijgt Brabant een uniek nieuw fonds dat gaat investeren in veelbelovende, hoogtechnologische start-ups en scale-ups in Nederland. In het fonds investeren o.a. strategische partners en mede-initiators ASML, Philips, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en TNO, en voorts PME Pensioenfonds en Invest-NL. DeepTech XL Fund I streeft naar een fondsvermogen van minimaal €100 miljoen. Het fonds heeft daarnaast een lening ontvangen van €9 miljoen van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), specifiek voor seed investeringen.

 

“Deep tech” is de verzamelnaam voor sleuteltechnologieën die gebruik maken van de nieuwste research voor het oplossen van belangrijke maatschappelijke vraagstukken op het vlak van gezondheid, energietransitie en duurzaamheid, veiligheid én voeding teneinde impact te hebben op de door de VN vastgestelde duurzaamheidsdoelen (Sustainable Development Goals). Deep tech is de aanjager van duurzaam economisch succes en hoogwaardige werkgelegenheid in de maakindustrie.

Noodzaak
De Brainport regio is de tech-hotspot van Nederland én Noordwest-Europa. Toch zijn deep tech start-ups gemiddeld meer dan de helft van hun tijd kwijt aan het realiseren van financiering door een gebrek aan specifieke kennis en middelen bij potentiële investeerders. Hierdoor blijven in Nederland jaarlijks tientallen kansrijke innovaties op de plank liggen.

Investerende partijen
Een fondsteam van ervaren venture capital entrepreneurs gaat een unieke samenwerking aan met leidende techbedrijven en organisaties uit de sector, kennisinstellingen en regionale én nationale investeerders, met als doel om kansrijke Nederlandse deep tech bedrijven een gecombineerd financieel- én innovatie-ecosysteem te bieden voor succesvolle groei en impact.

Het fonds heeft investeringen ontvangen van o.a. ASML,  PME Pensioenfonds, Invest-NL, Philips, BOM én TNO. De investering door ASML, Philips en PME Pensioenfonds is een belangrijk signaal dat sectorpartners een grotere bijdrage willen leveren aan de uitbouw van de maakindustrie in Nederland. Invest-NL, BOM en TNO behoren tot de actiefste spelers in (deep tech) innovatie in Nederland. Ook  participeren een aantal Nederlandse family offices en de leden van het fondsmanagement zelf in het fonds.

Specifiek voor seed investeringen, heeft DeepTechXL een lening ontvangen van € 9 miljoen in het kader van een medio 2021 door RVO uitgeschreven Seed Capital deep tech tender van in totaal € 21 miljoen.

DeepTechXL Fund I gaat naar verwachting 20 vroege fase (‘seed’) investeringen financieren en een 15-tal investeringen in de volgende doorgroeifase. Bedrijven krijgen dus financiële ondersteuning in verschillende fasen van hun ontwikkeling, van (pre-)seed tot Series A-C. 

Ondersteuning
Deep tech vraagt vanwege haar complexiteit om méér dan alleen financiële middelen. DeepTechXL is dan ook méér dan alleen een investeringsvehikel. Samen met de investerende (industrie) partners biedt het fonds ondersteuning aan start-ups in de vorm van kennis, netwerk, technologieën, licenties en business development. Het fonds kan bedrijven in contact brengen met een eerste klant, helpen bij het vinden van de juiste partners in de supply chain, het betreden van nieuwe markten of het opschalen van de productie. DeepTechXL zal intensief samenwerken met venture builder HighTechXL, een bestaand deep tech innovatie-initiatief van ASML, Philips, TNO en BOM.

Management en industrie partners
Het management van DeepTechXL Fund I wordt gevoerd door Guus Frericks, Teska van Vuren, Ron Maurer en Ronald Meersschaert. De 4 partners combineren langjarige ervaring met een bewezen track record op het gebied van deep tech venture building en venture capital investeringen.

Het fonds opereert in de achtertuin van het hightech-ecosysteem van Brainport bestaande uit een unieke clustering van kennisinstellingen, techbedrijven, toeleveranciers, co-investeerders, publieke organisaties én ruim 400 vooraanstaande techexperts. DeepTechXL is een langgekoesterde wens van regio- en industrie partners om als hefboom te fungeren voor het creëren van nieuwe hoogwaardige werkgelegenheid in Nederland. Door de betrokkenheid van leidende techbedrijven zal het initiatief een aanzuigende werking hebben op ondernemend techtalent.

Quote Peter Wennink – ASML

DeepTechXL omringd door een uniek ecosysteem om scale-ups te laten floreren
‘ASML speelt een actieve rol in het duurzaam toekomstbestendig maken van ons unieke Brainport ecosystem door blijvend te investeren in lange termijn innovatiekracht. Het unieke van DeepTechXL is dat intensief gebruikt gemaakt kan worden van deep tech kennis en ervaring van bedrijven en kennisinstituten in het Brainport ecosysteem. Hierdoor kunnen we de noodzakelijke combinatie van kennis, talent en geld beschikbaar stellen aan deep tech start-ups en scale-ups in Nederland’, aldus Peter Wennink, President en CEO van ASML.

Quote Frans van Houten – Philips

‘Innovatie, ondernemerschap en samenwerking zijn het levensbloed van Philips en Brainport Eindhoven. Philips heeft veel technologieën, samenwerkingen en bedrijven voortgebracht, en daarmee hebben we aan de wieg gestaan van de innovatiekracht van Brainport. We zijn er trots op nu ook te participeren in DeepTechXL Fund I en zijn ervan overtuigd dat we met dit initiatief meer start-ups en scale-ups gaan voortbrengen,’ licht Frans van Houten, President en CEO van Philips toe.

Quote Eric Uijen – PME Pensioenfonds

PME verzorgt de pensioenen in de metaal- en technologische industrie. Met onze beleggingen werken we aan een goed pensioen en tegelijkertijd aan positieve maatschappelijke impact. Want van een goed pensioen wil je genieten in een leefbare wereld. Deep tech kan daarbij helpen, met oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Deze nieuwe investering past ook naadloos in ons programma om de Nederlandse technologie- en innovatiesector te stimuleren. Het vermogen van onze achterban zetten we zo aan het werk voor een goed pensioen, een bloeiende tech-sector én een betere wereld.’, aldus Eric Uijen, voorzitter uitvoerend bestuur PME Pensioenfonds

Quote Brigit van Dijk - Van de Reijt – Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)

BOM is een van de actiefste deep tech VC's in Nederland en mede-initiator van DeepTechXL. Dit fonds vormt een belangrijke basis om maatschappelijke en financiële returns hand in hand te laten gaan en transities te realiseren.”, aldus Brigit van Dijk - Van de Reijt, CEO Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)

Quote Guus Frericks - DeepTechXL

‘Bij deep tech venture capital gaat het om start-ups en scale-ups met vernieuwende en complexe technologieën. Deze bedrijven zijn in de vroege fase zeer tijds- en kapitaalintensief en kunnen in Nederland moeilijk aan funding, kennis en ondersteuning komen. Maar uiteindelijk zijn dit ook de bedrijven die de complete transformatie van een sector of industrie kunnen realiseren. Investeren in deep tech innovaties is dus noodzakelijk om zowel de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd op te lossen alsook hoogwaardige werkgelegenheid te creëren. We zijn ervan overtuigd dat we met ons fonds en onze ecossysteem partners een positieve impact gaan maken door veelbelovende jonge deep tech bedrijven snel te laten groeien’, aldus Guus Frericks, oprichter en Managing Partner DeeptechXL

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

DeepTechXL Fund I
E-mail:             info@deeptechxl.com
Website:           www.deeptechxl.com
LinkedIn:          https://www.linkedin.com/company/deeptechxl/