Partner

20 april 2021

Leisure & Cultuur

Unieke samenwerking philharmonie zuidnederland en Parkstad Limburg Theaters

Met ingang van het seizoen 2021-2022 zal de philharmonie zuidnederland de klassieke muziek programmering van Parkstad Limburg Theaters gaan verzorgen. Dit betekent dat het orkest verantwoordelijk wordt voor de invulling van de klassieke concerten in Theater Heerlen en Theater Kerkrade, waardoor de artistieke belangen van orkest en podia in één hand komen te liggen; al uitzonderlijk in vele andere landen, maar uniek in Nederland. Ook wordt hierbij de wederzijdse afstemming op het gebied van marketing en communicatie vergroot. Theaters en orkest verwachten door deze bundeling van krachten een sterke impuls voor het klassieke muziekleven in Zuid-Limburg te kunnen realiseren.


De philharmonie zuidnederland biedt al sinds de oprichting van het orkest in 2013 eigen series in Theater Heerlen / Theater Kerkrade. Daarnaast biedt het orkest jaarlijks in eigen beheer een Nieuwjaarsconcert en een Vastelaovendconcert en regelmatig een Matthäus Passie aan. Parkstad Limburg Theaters beschouwde philharmonie zuidnederland daarom al als huisorkest en vertrekpunt van de eigen symfonische programmering.


Ervaring

Zowel philharmonie zuidnederland als Parkstad Limburg Theaters beschouwen het als een logische stap dat het orkest nu ook de artistieke verantwoordelijkheid krijgt voor de invulling van de ruim tachtig klassieke concerten die jaarlijks aangeboden worden in de gastorkestenserie, de operaserie, de solistenserie en kamermuziek-, lunch- en matineeprogramma’s.

Daarbij was van belang dat het orkest al eerder ambities toonde die verder gaan dan louter symfonische concerten geven. Zo speelt de succesvolle ervaring met het breder programmeren dan de eigen concerten, door de overname van de Meisterkonzerte Aachen in Eurogress in Aken sinds het seizoen 2018-2019, een grote rol. Het orkest wist de serie weer uit het slop te trekken en de verbinding met het Duitse publiek in de Euregio te versterken. De samenwerking met Parkstad Limburg Theaters kan ook bij de voortzetting van deze serie een belangrijke rol spelen.

Parkstad Limburg Theaters timmert al jaren aan de weg om de culturele potentie van Limburg beter te benutten. PLT gelooft met deze samenwerking een cruciale en fundamentele stap te hebben gezet naar een meer divers klassiek en opera-aanbod in Limburg, dat zal leiden tot verdere verruiming, verbreding en verdieping.


Missie van philharmonie zuidnederland

Dat philharmonie zuidnederland actief de rol van programmeur op zich neemt past geheel binnen de missie van het orkest dat niet alleen de traditionele taken van een symfonieorkest op het hoogste niveau wil uitvoeren, maar ook het voortouw neemt om zich als innovatieve cultureel ondernemer te

manifesteren. Het orkest vergrootte al eerder haar betekenis voor de regio met educatieprojecten, nieuwe concertformules en het benutten van de expertise binnen het orkest om het culturele leefklimaat in de gehele regio te dienen. De rol van programmeur van Parkstad Limburg Theaters versterkt dit verder.


Statement Stefan Rosu, intendant philharmonie zuidnederland

‘Met de overname van de programmering klassiek van Parkstad Limburg Theaters door philharmonie zuidnederland ontstaat er een uitzonderlijk situatie’, aldus Stefan Rosu, intendant van philharmonie zuidnederland. ‘De twee grootste aanbieders van klassieke muziek van het Zuiden verbinden hun expertise en netwerken aan elkaar om het aanbod voor hun verschillende publieksgroepen nog kleurrijker en boeiender te maken. Als intendant van philharmonie zuidnederland kan ik hier alleen maar heel blij mee zijn. De Stedelijke Cultuur Regio Zuid wint immers aan aantrekkelijkheid en functionaliteit door deze unieke samenwerking.’


Missie van PLT

PLT behoort tot de belangrijke concertpodia van Nederland. Ze heeft de laatste decennia een onderscheidend, actueel en innovatief theater- en muziekleven met ruime belangstelling gerealiseerd dat gebaseerd is op de rijke programma tradities van stad en regio. Daarbinnen is er ook alle ruimte voor talent- en kunstontwikkeling en wordt er verder naar gestreefd alle burgers te betrekken in het culturele leven. Deze samenwerking past in die filosofie, temeer niet alleen de specifieke kwaliteiten van beiden, maar ook de belangen van het orkest en de concertpodia beter met elkaar in verbinding kunnen worden gebracht. Kunsten en kunstenaars die niet door gemeentegrenzen en theatermuren worden beperkt, zijn de sleutel tot een bruisende culturele regio.


Statement Bas Schoonderwoerd algemeen directeur en hoofd programmeur van PLT

‘Zowel orkest als PLT weet zich grote en innovatieve culturele instelling. In deze samenwerking ligt een belangrijke sleutel tot beter, mooier en dynamischer muziekleven. Door de kennis, kunde en netwerken van deze organisaties samen te brengen bouwen we aan een beter fundament voor het muziekleven van de 21e eeuw. Als algemeen directeur en hoofdprogrammeur ben ik enorm enthousiast over deze ook spannende stap. De bevolking van onze steden laat zich immers steeds minder in een en dezelfde interesse in muziek beschrijven; in die diversiteit is door geen enkel concertpodium in Nederland, behoudens mogelijk grootsten, meer te voorzien. Samen met de philharmonie zuidnederland kunnen we meer stappen zetten naar meer diversiteit en hogere betrokkenheid; willen we nog meer mensen betrekken bij het culturele leven van deze muzikaal rijke regio.’