Ga terug

17 oktober 2019

Unieke samenwerking in Eindhoven Engine

Aanjager van innovatie 2.0 in Brainport Eindhoven De meerwaarde van kruisbestuiving tussen bedrijfsleven, wetenschap en studenten: daar geloven Katja Pahnke en Maarten Steinbuch heilig in. Sterker nog: deze unieke combinatie in onze regio willen ze benutten om de innovatie in onze Brainport Regio aan te jagen. Dat draagt weer bij om onze wereldwijde toppositie in de kenniseconomie te behouden. Katja en Maarten zijn overtuigd dat ze met Eindhoven Engine de beste (turbo)motor in handen hebben. Waarom? Dat leggen ze graag uit … De koppositie kunnen we alleen door samenwerking behouden Lineair innoveren duurt lang en is inherent traag. Alles gaat sneller en dat geldt zeker voor de technologische ontwikkelingen. Dat is waar bedrijven en kennisinstellingen in onze Brainport Regio mee te maken hebben. Zij hebben volop ideeën en visies hoe technologie kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Het idee achter Eindhoven Engine is in wezen heel eenvoudig: breng excellente kenniswerkers, studenten en wetenschappers bij elkaar, faciliteer kruisbestuiving en werk doelgericht en intensieve aan projecten die vanuit bedrijven of maatschappelijke organisaties aangedragen zijn. Daarmee bundel je alle kennis en invalshoeken die nodig zijn om succesvol te innoveren en kun je enorm versnellen in de ontwikkeling en realisatie. Natlab nieuwe stijl Het klinkt misschien vreemd, maar een van onze inspiratiebronnen is het aloude Natlab. Dat was dé ‘speeltuin’ voor uitvinders waar vroeger innovaties werden bedacht en ze het licht zagen. Die spirit willen we terugbrengen, omdat die echt toegevoegde waarde heeft voor onze regio. Maar we kiezen dan natuurlijk wel voor een modern jasje. Bij Eindhoven Engine worden via open calls relevante projecten ingediend, ook in consortia van bedrijven en kennisinstellingen. Daarmee willen we innovatie voor iedereen bereikbaar maken en maatschappelijke innovatie stimuleren. Eindhoven Engine is een vliegwiel Eindhoven Engine laat partijen samenwerken om innovatie te versnellen. Maar ook op een andere manier fungeert onze organisatie als vliegwiel. We geven ervaren kenniswerkers uit het bedrijfsleven de kans om hun ervaring over te dragen en dagen ze uit om met excellente studenten en onderzoekers samen te werken. Dat is verfrissend. Studenten denken vaak ´out of the box´ en dat kan zeker voor innovaties een belangrijke aanjager zijn. Als voorbeeld hiervoor dienen de diverse succesvolle studententeams. Tegelijkertijd vervult Eindhoven Engine ook een brugfunctie voor studenten, promovendi en onderzoekers uit de academische wereld en kennisinstellingen. Ze lossen samen ´levensechte´ problemen op en krijgen toegang tot een breed bedrijfsnetwerk. Bovendien doen ze ervaring op in multidisciplinair werken en kunnen ze zich op de Engine Academy scholen in leiderschap, systeemdenken en kennisoverdracht. Dat geeft ze een voorspong op de arbeidsmarkt. Een vliegende start geeft je een voorsprong Binnen een half jaar van start naar uitrol … Ook Eindhoven Engine kende een vliegende start. We beseffen heel goed dat dat mede te danken is aan onze founding fathers - TU/e, TNO en Fontys - die investeren met geld én tijd. Daarnaast hebben we een flinke subsidie vanuit de Brainport Nationale Agenda en diverse regionale overheden gekregen. We zijn verheugd dat onder meer Philips, NXP,Signify, VDL en NTS met ons samenwerken. Daardoor kunnen we werken aan een breed scala van projecten, onder meer op het gebied van smart mobility, radartechnologie en health. De wil was er al, de weg nu ook! We geloven in de meerwaarde van Eindhoven Engine. Maar veel belangrijker is: onze regio gelooft in de meerwaarde van Eindhoven Engine. De mentaliteit in Brabant is dé motor achter het succes van de Brainport Regio. De wil om kennis te delen, over eigen grenzen te stappen en samen keihard te werken aan de innovaties van morgen was er al. Dat is uniek. Eindhoven Engine is de weg om die innovaties te realiseren. Daar geloven we heilig in! Eindhoven Engine is een privaat-publieke ‘incubator’ voor versnelling in innovatie. Multidisciplinaire teams van tien tot twintig medewerkers werken vanuit één locatie projectmatig en ‘challenge based’ aan technologische vraagstukken en iconische applicaties die bedrijven en de samenleving in een open call hebben aangedragen. Dat gebeurt door intensieve samenwerking én kruisbestuiving tussen studenten, wetenschappers, onderzoekers en professionals uit het bedrijfsleven. De speciale Engine Academy ondersteunt de teams in multidisciplinair en projectmatig werken. Binnen de academie is speciale aandacht voor overdracht van kennis en ervaring van kenniswerkers met ervaring en het ontsluiten van collectieve intelligentie. Meer weten? Surf dan naar www.eindhovenengine.nl. Foto: Pim Piepers

Gerelateerd