13 maart 2023

Innovatie & Duurzaamheid

Uitvoering herinrichting Markt Sint-Oedenrode van start

Maandag 13 maart starten de werkzaamheden voor de herinrichting van de Markt in Sint-Oedenrode. De uitvoering is in handen van aannemer Van Mensvoort Veghel BV. Planning is dat de werkzaamheden voor het einde van dit jaar afgerond zijn. Het beoogde eindplaatje is een duurzaam ingerichte Markt, met meer verblijfskwaliteit, meer groen en minder auto’s. Het ontwerp is tot stand gekomen via een uitvoerig participatietraject.

Fasering
Doel is om het werk in zo kort mogelijke tijd uit te voeren. Daarom zijn de werkdagen langer dan normaal én wordt er doorgewerkt in de bouwvakantie. Wethouder Jan van Burgsteden: “We doen dit met de korte klap. Het werk vindt gefaseerd plaats. Dat heeft als voordeel dat we niet de héle Markt langdurig op de kop zetten, maar de uitvoering ‘als een treintje’ door het werkgebied verschuift.” De eerste fase betreft de aanleg en vervanging van de riolering naast de rijbaan van de Markt; dit duurt naar verwachting tot eind april. De Rooise kermis kan eind augustus als vanouds op de Markt gehouden worden; het werk ligt dan stil. “De kermis is een van de hoogtepunten van het jaar voor de inwoners van Sint-Oedenrode; we hebben als voorwaarde gesteld dat die door moet gaan op de vertrouwde plek.”, aldus de wethouder.

Maatregelen
De werkzaamheden zijn zowel ondergronds als bovengronds. Streven is de overlast (wegafsluitingen, elders parkeren) zoveel mogelijk te beperken. Het is onvermijdelijk dat er wat aanpassingen gevraagd worden als het werk gaande is; Zowel van aanwonenden als aan de Markt gevestigde ondernemers. Zij zijn hierover apart geïnformeerd. Tijdens de uitvoering blijft er áltijd een beperkt aantal parkeerplaatsen op de Markt beschikbaar. Bezoekers van het centrum kunnen verder gebruik maken van parkeerplaatsen langs de parkeerroute Deken van Erpstraat en op de Neul; via bebording worden ze naar deze alternatieven verwezen. De weekmarkt krijgt een tijdelijke plek op het nabijgelegen Kerkplein.

Duurzame aanpak
Voor het ontwerp is gestreefd naar een duurzame inrichting. Maar ook bij de aanbesteding van dit infrastructuurproject was duurzaamheid bij de uitvoering een belangrijk criterium. De aannemer aan wie het werk gegund is, zet zoveel mogelijk elektrisch aangedreven groot en klein materieel in; dat is duurzaam en beperkt ook de overlast (geluid, luchtkwaliteit) voor de omgeving.