Partner

10 januari 2023

Leisure & Cultuur

UITDAGING OM GROEI VAN STAD EN REGIO IN GOEDE BANEN TE LEIDEN

Toen Jeroen Dijsselbloem als ’19-jarig menneke’ Eindhoven achter zich liet, was de stad in heel veel opzichten een echte provinciestad. Vooral gedragen door DAF en Philips. Bij terugkomst als Burgemeester trof Dijsselbloem ‘zijn’ Eindhoven aan als het centrum van de bruisende Brainport Regio. Gebouwd op de funderingen van DAF en Philips, maar inmiddels uitgegroeid tot één van de slimste regio’s van de wereld. Een belangrijke speler op het wereldtoneel waar het gaat om de combinatie van kennis en technologie. Met bedrijven als ASML, VDL en KMWE als nieuwe iconen. Maar ook met een gerenommeerd Van Abbemuseum, een gewaardeerd Muziekcentrum en een gerespecteerde Brainportpartner als PSV, waarmee zelfs een unieke samenwerking is aangegaan.

Dijsselbloem: “Dat zijn natuurlijke hele mooie parameters. Ik ken dan ook geen stad of regio die zich in zo’n snel tempo heeft ontwikkeld met dynamiek, veerkracht en onderlinge verbondenheid als grote kwaliteiten. En ja, daar mogen we zeker trots op zijn, maar het schept ook verplichtingen. Er is nog een hoop werk te verzetten. Een taak waar ik graag mijn schouders onder ga zetten.”

Eindhoven als het centrum van de bruisende Brainport Regio

Eigen DNA
Dijsselbloem vervolgt: “Eindhoven en de regio hoeven zich niet meer te spiegelen aan andere regio’s en steden. Wij hebben onszelf de afgelopen jaren meer dan bewezen. We zijn uitgegroeid tot een regio met een eigen DNA en een eigen mores over hoe we zaken aanpakken en ik durf, met de ervaringen die ik de afgelopen jaren in diverse functies buiten de regio heb opgedaan, wel te stellen dat dit behoorlijk uniek is. De verregaande samenwerking binnen de Triple Helix (Overheid, kennisinstellingen, bedrijfsleven) die wij binnen in deze regio kennen , is in mijn ogen dan ook één van de belangrijkste pijlers onder het succes.”

De verregaande samenwerking binnen de Triple Helix is één van de belangrijkste pijlers onder het succes

Burgervader in snelgroeiende stad
Als Dijsselbloem spreekt over Eindhoven spreekt hij het in het verlengde daarvan ook over de regio en vice versa. Niet onlogisch omdat hij naast Burgemeester van de vijfde stad van het land ook voorzitter is van Stichting Brainport Eindhoven en van de Metropoolregio. Functies die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dijsselbloem: “Ze liggen natuurlijk in elkaars verlengde. Maar ik kan ze ook prima scheiden als dat nodig is. Eindhovenaren moeten weten dat ik er ben voor hen en voor de stad. Burgervader? Zeker, ik denk dat ik dat vooral wil zijn. Een verbinder tussen iedereen die in de stad woont, werkt en leeft. Ja, dat is zeker mijn rol. Tegelijkertijd zijn we druk bezig met een verbeterslag binnen het gemeentelijk apparaat om ook handen en voeten te kunnen geven aan onze ambities. Want, ook al hebben we al veel bereikt de stad blijft zich ontwikkelen en de groei is er zeker nog niet uit. Sterker nog, ik denk dat de groei van de stad, maar ook van de regio niet meer zal stoppen. Daarvoor is de dynamiek simpelweg te groot.”

Samen werken met partners
Dat deze economische groei echter ook zijn keerzijden heeft, daar is Dijsselbloem zich ook van bewust. “De sterke economische groei legt natuurlijk een grote druk op de samenleving. De woningmarkt staat onder druk, de bereikbaarheid laat te wensen over, de maatschappelijke ongelijkheid groeit en we moeten de samenleving ook vooral veilig en leefbaar houden. Dit is de enorme uitdaging waar we voor staan en we trekken daarom samen met de partners in de Triple Helix op om zaken te verbeteren. Zo hebben we onlangs met succes gelobbyd in Den Haag voor een investering om de bereikbaarheid te verbeteren. Dit als onderdeel van het meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) van de rijksoverheid. Dit programma is er op gericht om de bereikbaarheid, veiligheid en ruimtelijke inrichting van Nederland te bevorderen. Dit doet zij door intensief samen te werken met een grote groep stakeholders, die kennis en informatie uitwisselen en actief meedenken en meepraten over het beleid. In dit specifieke geval dus met vertegenwoordigers uit deze regio. We zijn bijvoorbeeld opgetrokken samen met bedrijven als ASML en VDL. Die ook letterlijk hun financiële bijdrage leveren aan deze plannen. Dit is uniek en dat wordt door de politiek ook zo ervaren. Mede daardoor is er een prima meerjarenplan uitgekomen om er voor te zorgen dat deze regio bereikbaar blijft. En dit is slechts één voorbeeld van hoe we ons laten zien in Politiek Den Haag. Maar wat nog belangrijker is, we worden erkend als een belangrijke economische regio die alleen kan groeien als ze voldoende ondersteuning krijgt.”

Iedereen moet kunnen profiteren van het succes van de Brainport

Leefbare samenleving
De Brainport regio en in het kielzog daarvan de stad Eindhoven moeten een plek zijn waar het goed wonen, werken en recreëren is. De economische groei en de leefbaarheid in de samenleving moeten in balans zijn. Dijsselbloem: “Iedereen moet kunnen profiteren van het succes van de Brainport. Niet alleen de grote, internationale spelers die letterlijk en figuurlijk op wereldniveau opereren, maar ook de ondernemers in het MKB, de middenstand, de horeca. Zij vormen immers de backbone van het systeem. En kijk ik naar de inwoners, dan geldt daarvoor eigenlijk hetzelfde. We moeten voor onze internationale kenniswerkers een aantrekkelijk regio zijn om in te werken en te wonen, maar ook de mensen die geboren en getogen zijn in deze regio moeten natuurlijk kunnen profiteren van de ontwikkeling die deze regio doormaakt. Ja, ik weet dat deze groei niet door iedereen als een zegen wordt ervaren. Maar kunt u zich de begin jaren negentig nog herinneren? Toen de stad en regio in een heel diep dal zaten door de diepe economische crises bij respectievelijk DAF en Philips. Als je aan deze donkere periode terugdenkt en vervolgens ziet waar we nu staan, kunnen we alleen maar trots zijn om in deze mooie en energieke regio te wonen en werken. En we zullen gezamenlijk er alles aan zullen doen en blijven doen om de groei in goede banen te leiden. Dat is namelijk in ieders belang, En ik zal daar waar mogelijk mijn steentje aan bijdragen. Daar kan de stad en regio zeker van zijn.”