Ga terug

28 november 2019

Nieuws

Transitievergoeding - Jeske van Hoeckel

In 2015 deed Asscher de kantonrechtersformule de das om. De transitievergoeding kwam daarvoor in de plaats. Zieke werknemers hebben net als niet-zieke werknemers bij ontslag recht op een transitievergoeding. Onvoorzien was, dat werkgevers - om onder die transitievergoeding uit te komen - dienstverbanden van zieke werknemers slapend zouden houden. Dat leverde uiteindelijk de compensatieregeling op die werkgevers recht geeft op teruggave van de (aan zieke werknemers) betaalde transitievergoeding. Het leverde uiteindelijk ook een arrest op van de Hoge Raad waarin werd geoordeeld dat de werkgever verplicht is om mee te werken aan het redelijke verzoek van een zieke werknemer om het slapende dienstverband, onder toekenning van de transitievergoeding, te beëindigen. Die ontslagplicht is voor langdurig zieke werknemers in individuele gevallen zeker begrijpelijk: hun situatie is schrijnend. Er zijn echter ook andere gevallen, namelijk die waar betaling van de transitievergoeding eerder als 'extra salaris' geldt dan als hulp bij de transitie naar een nieuwe baan. In die gevallen schiet de transitievergoeding zijn doel voorbij en wat dan? Daarom: heeft u langdurig zieke werknemers in dienst of slapende dienstverband, ik help graag!

Gerelateerd