7 januari 2021

Innovatie & Duurzaamheid

Trafigura kondigt aan 30 miljoen te willen investeren in battery energy storage system

Trafigura kondigt plannen aan om tot 30 miljoen euro te investeren in de ontwikkeling van een battery energy storage system bij de vestiging van Nyrstar in Balen (België).

Genève, 6 januari 2021 – Trafigura Group Pte Ltd ("Trafigura"), een van 's werelds grootste onafhankelijke grondstoffenhandelaars, heeft vandaag het eerste live project aangekondigd van Nala Renewables, haar nieuw opgerichte joint venture met IFM Investors. Er wordt tot EUR 30 miljoen geïnvesteerd in de ontwikkeling van een van de grootste batterij-energieopslagsystemen in België ("BESS") op de site van zinksmelter Nyrstar in Balen.

De bouw van het BESS-project in Balen staat gepland voor de eerste helft van 2021, na het verkrijgen van de nodige vergunningen, en zal in 2022 worden opgeleverd. Door gebruik te maken van de lithium ion-batterij-technologie zal het 100 MWh-batterijproject 25 MW kunnen opslaan gedurende meer dan vier uur. Het BESS-systeem zal zorgen voor stabiliteit van en balans op het Belgische net, en zal helpen om de productie van hernieuwbare energie in te zetten tijdens periodes met een hoge energievraag.

Nala Renewables identificeerde dit project als het eerste van vele andere projecten die in België en in andere landen worden geanalyseerd, met als doel diensten aan het elektriciteitsnet te leveren en bij te dragen aan de algemene shift naar hernieuwbare energie. Dit sluit ook aan bij Nyrstar's strategie voor hernieuwbare energie.

Julien Rolland, Head of Power and Renewables Trading voor Trafigura zei: "Efficiënte energieopslag speelt een cruciale rol in de koolstofarme economie. Hernieuwbare energiebronnen die afhankelijk zijn van het weer, zoals wind en zon, wekken met tussenpozen energie op. Dit moet worden gecombineerd met energieopslag met een hoge capaciteit en systemen die die energie snel kunnen vrijgeven om pieken en dalen in de elektriciteitsopwekking af te stemmen op veranderende patronen in de vraag. Projecten op terreinen die verband houden met de smeltactiviteiten van Nyrstar zijn een eerste focus voor Nala Renewables. Soortgelijke concepten worden geformuleerd voor andere activa, zoals de faciliteiten van Puma Energy in Puerto Rico en de MATSA-mijn in Zuid-Spanje".

Nyrstar's CEO Daniel Vanin gaf commentaar: "We werken samen met partners die de shift naar meer groene energie en klimaatacties helpen maken. In dit geval willen we graag gebruikmaken van de expertise en faciliteiten die we bij Nyrstar Balen hebben om de verbinding tussen het Battery Energy Storage System en het Belgische net mogelijk te maken. Het past uitstekend bij de continue ontwikkeling van Nyrstar richting een duurzame operatie. Onze zinksmelters behoren tot de meest energie-efficiënte ter wereld en we participeren al in grote zonneprojecten en betekenisvolle windenergieprojecten in veel van de landen waar we actief zijn".

Nala Renewables werd in 2020 opgericht door Trafigura, meerderheidsaandeelhouder van Nyrstar, en IFM Investors met als doel te investeren in een reeks wereldwijde projecten rond zonne-energie, windenergie en energieopslag. In de komende vijf jaar wil Nala Renewables een portefeuille opbouwen met een totale opwekkingscapaciteit van twee gigawatt uit hernieuwbare bronnen; genoeg om twee miljoen huishoudens van stroom te voorzien. Dit zal tot twee miljoen tCO2e aan broeikasgasemissies vermijden in vergelijking met energiebronnen voor elektriciteit op basis van fossiele brandstoffen.