Ga terug

24 april 2020

HRM

Toolbox ‘Corona en Banenafspraak’ – voor inclusieve werkgevers

De coronacrisis drukt de economie in een dal. We weten niet precies hoe diep dat dal zal zijn. De gevolgen voor de Banenafspraak – het doel om 125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren – zijn nog niet met zekerheid in te schatten. Het is geen geheim dat werkgevers de komende periode hun hoofd eerst en vooral bij andere zaken zullen hebben. Toch verdient het onderwerp inclusie het om op de agenda te blijven.

Daarom heeft het project ‘Op naar de 100.000 banen’ – een initiatief van werkgeversverenigingen VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland – om werkgevers te informeren en inspireren rond de Banenafspraak, de Toolbox ‘Corona en Banenafspraak’ opgezet. Een vergelijkbare toolbox voor overheidswerkgevers is te vinden op de website van ‘Op naar de 25.000 banen’.

Natuurlijk, de verspreiding van het coronavirus en de beheersmaatregelen die genomen zijn om ons te beschermen, raken ons allemaal. Alle werkgevers zoeken manieren om hun mensen gezond en aan het werk te houden en hun bedrijf draaiende te houden. Maar inclusieve werkgevers, die kansen bieden aan mensen met een arbeidsbeperking, worden met een aantal heel specifieke uitdagingen geconfronteerd.

De doelgroep Banenafspraak is weliswaar ontzettend breed en gevarieerd, maar omvat ook een kwetsbaarder deel van de arbeidsbevolking. Om hun werkgevers te ondersteunen met informatie over relevante wet- en regelgeving en over manieren van omgang en begeleiding, op de werkvloer en daarbuiten, biedt de Toolbox Corona en Banenafspraak vier verhalen en informatie rond vier thema’s:

Praktijkervaringen

De afgelopen jaren zijn duizenden mensen met een arbeidsbeperking aan het werk geholpen. De voordelen van inclusief werkgeven zijn vastgesteld door talloze werkgevers en meerdere keren wetenschappelijk onderbouwd: inclusie loont altijd. Ondanks de huidige onzekerheid worden er dan ook nog veel initiatieven ontplooid om mensen uit de doelgroep aan het werk te krijgen of te houden. In deze serie interviews met inclusieve werkgevers en werknemers uit de doelgroep.

Wetten en regels

Onder kopje ‘Regelingen en Noodmaatregelen’ vinden inclusieve werkgevers specifieke informatie over wetgeving die van toepassing is op de medewerkers uit de doelgroep Banenafspraak: hoe verhouden loonkostensubsidie en loonkostendispensatie zich tot de NOW-subsidie, hoe zit het precies met de No-Risk en welke regels gelden voor telefonische loonwaardebepaling?

Anders werken

Door de coronacrisis verandert er veel in het werkzame leven. Veel mensen moeten noodgedwongen andere taken uitvoeren, vanuit huis werken of verblijven zelfs tijdelijk thuis zonder werk. Hoe houdt je hen betrokken? Welke tools hebben medewerkers nodig en welke begeleiding is daarbij nodig. Deze fundamentele veranderingen vragen veel van alle medewerkers en de medewerkers uit de doelgroep Banenafspraak in het bijzonder. Dit vraagt flexibiliteit en pragmatisme van u als werkgever.

Communicatie op maat

Communicatie op maat is gevraagd om medewerkers duidelijkheid te verschaffen en hun onzekerheden en angsten weg te nemen. Dat geldt vanzelfsprekend voor alle medewerkers, maar zeker ook voor medewerkers met een arbeidsbeperking. Inclusieve werkgevers vinden hier hulpmiddelen voor de communicatie met medewerkers met een arbeidsbeperking en adviezen over manieren om medewerkers in te stellen op de coronamaatregelen.

Bron: https://www.coronakrant.nl/

Gerelateerd