Ga terug

2 oktober 2019

Toekomstige huisvesting gemeenteraad, griffie en maatschappelijke gebruikers vastgoed Sint-Oedenrode

Na de fusie is er in het voormalige gemeentehuis van Sint-Oedenrode leegstand ontstaan. Er is een verkennend onderzoek uitgevoerd onder gebruikers van het Cultureel Centrum Mariendael, het voormalig gemeentehuis, het Heemhuis en de Dommeltoren. Om te komen tot kaders voor de invulling van het voormalig gemeentehuis is eerst een principebesluit van de raad nodig over de toekomstige huisvestingslocatie van de raad en de griffi e. Het college vraagt aan de raad om een krediet van € 75.000,- beschikbaar te stellen om twee scenario’s uit te werken. Daarna wil het college een participatietraject starten met inwoners en cultureel maatschappelijke gebruikers in SintOedenrode voor een goede invulling van (een deel van) het voormalige gemeentehuis. Daar worden ook de andere genoemde gebouwen bij betrokken.

Gerelateerd