Ga terug

11 november 2019

Toekomst Brabanthallen

De Brabanthallen is in het afgelopen decennium uitgegroeid tot de nummer 1 beurs-, evenementen- en congresaccommodatie van Zuid-Nederland. Met elk jaar 700.000 bezoekers en € 69 miljoen aan bestedingen. Het college van burgemeester en wethouders wil die positie voor de toekomst waarborgen. Dit staat in een voorstel aan de gemeenteraad.

Afspraken

De gemeente heeft afspraken gemaakt met Libéma over verkoop van de aandelen. Daarmee is een bedrag gemoeid van ruim € 7,3 miljoen. Ook zijn afspraken gemaakt over de bereikbaarheid, de locatie en de inrichting van de parkeerterreinen. Als oplossing hebben de gemeente en Libéma de aanleg van 900 parkeerplaatsen op de landtong bij de Brabanthallen voor ogen. Dit in combinatie met een te dempen deel van de naastgelegen Industriehaven. Begin september stuurde het college al een raadsinformatiebrief hierover naar de gemeenteraad.

Informatiebijeenkomsten

De afgelopen periode zijn gesprekken geweest met de omgeving. Zo is er gesproken met vertegenwoordigers van bewoners en bedrijven uit de buurt. Ook was er een inloopbijeenkomst voor buurtbewoners en geïnteresseerden. Verder is informatie verstrekt in het bewonersoverleg van het Onafhankelijk Buurtplatform Boschveld (OBB). En was er de mogelijkheid schriftelijk te reageren op het voorstel. De reacties tijdens de bijeenkomsten waren overwegend positief. Ook is een aantal formele reacties binnengekomen. Daar waar mogelijk wordt tegemoetgekomen aan deze reacties. De reacties hebben verder niet geleid tot aanpassing van het voorstel.

Gerelateerd