Ga terug

13 december 2019

Nieuws

Tilburg volgt landelijk beleid voor invoering 5G

De gemeente wil dat inwoners, bedrijven en instellingen in de toekomst kunnen profiteren van de vijfde generatie mobiel internet (5G). Hiermee gaat de overdracht van data sneller. De rijksoverheid wil 5G-technologie invoeren in Nederland als opvolger van het huidige 4G. Dat is een antwoord op de alsmaar groeiende toename van datagebruik op bijvoorbeeld mobiele telefoons. 5G maakt gebruik van veel hogere frequenties dan het huidige 4G-netwerk. Daardoor is de overdracht van informatie bij 5G sneller dan bij 4G.

Risico's

Sommige inwoners zijn bang voor mogelijke gezondheidsrisico's door de straling die vrijkomt bij de invoering van 5G. De gemeente vindt dat de invoering van 5G op een verantwoorde manier moet gebeuren, met oog voor de volksgezondheid. Alle mobiele netwerken in Nederland moeten voldoen aan internationale blootstellingslimieten voor elektromagnetische velden. Onafhankelijke gezondheidsorganisaties (Gezondheidsraad, WHO, GGD) geven aan dat er geen verband tussen gezondheidsproblemen en blootstelling aan de elektromagnetische velden is aangetoond. Agentschap Telecom houdt in Nederland toezicht op naleving van die limieten en doet jaarlijks metingen naar de hoogte van de elektromagnetische straling. Die zijn terug te vinden op de website antennebureau.nl.

Voordelen

Naast een snellere verbinding zijn de voordelen van 5G ook een kortere reactietijd en betrouwbaardere verbindingen. Verder kunnen antennes van basisstations met 5G voor meer apparaten tegelijkertijd een draadloze verbinding verzorgen dan die met 4G. En apparaten met 5G verbruiken minder energie voor het zenden en ontvangen. Wanneer 5G daadwerkelijk ingevoerd wordt in Tilburg, is nog niet bekend.

Landelijk beleid

De gemeente twijfelt niet aan het advies van de onafhankelijke deskundigen en volgt daarom het landelijke beleid. De gemeente houdt de internationale en landelijke ontwikkelingen scherp in de gaten. Resultaten van nieuw onderzoek worden verwacht in het voorjaar van 2020.

Kijk voor meer informatie op kennisplatform.nl

Gerelateerd