Partner

17 maart 2023

Vastgoed

Tijdelijk studentenwoningen in voormalig Philips hoofdkantoor

In het voormalige Philips hoofdkantoor (VB-gebouw) komen tijdelijk 456 studentenwoningen. Studenten kunnen hier de komende 3-5 jaar wonen tot de start van de definitieve aanpassing van het gebouw. De planning is er op gericht dat de studenten vanaf het nieuwe studiejaar 2023-2024 hier terecht kunnen.

Wethouder Mieke Verhees (Wonen) is blij met de tijdelijke uitbreiding van het aantal studentenwoningen: "We hebben te maken met een groot woningtekort, ook voor studenten, terwijl deze groep zo belangrijk is voor de economische groei in de regio. Als gemeente doen we er alles aan om de beschikbare ruimte te benutten, al dan niet tijdelijk. Omdat de herontwikkeling van het voormalige Philips hoofdkantoor enkele jaren in beslag neemt, heb ik het initiatief genomen om met de eigenaren en TU/e in gesprek te gaan om de mogelijkheden te verkennen."

Aanpassing
Om het gebouw geschikt te maken voor studentenwoningen, worden de kantoorverdiepingen omgebouwd naar studentenkamers. Er wordt gewerkt in de opzet van een studentenhuis waarbij acht tot tien studenten in groepen wonen en daarbij sanitair en de keuken delen. In de onderste lagen wordt gekeken naar algemene voorzieningen. In de kelder komen voorzieningen voor afvalinzameling en een uitgebreide fietsenstalling. Deze bevinden zich dus uit het zicht.

Goede buren
De eigenaren (Ten Brinke en BPRE), de TU/e en de gemeente zetten zich in om ervoor te zorgen dat de studenten zich thuis voelen en dat ze goede buren worden van de omwonenden. De buurt is uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst waarin ze zorgen en tips kunnen delen en waar de betrokken partijen en studenten hun vragen kunnen beantwoorden. Onderwerpen van gesprek zijn bijvoorbeeld het beperken van geluid, het regelen van fietsparkeren en fietsroutes en het voorkomen van zwerfvuil. 

De TU/e blijft ook na de realisatie betrokken bij het complex, onder meer door bij te dragen aan een gezond woonklimaat en een goed beheer van het gebouw. Bijvoorbeeld via oudejaarsstudenten die per verdieping als contactpunt fungeren en op hun beurt weer in contact staan met andere oudejaarsstudenten en de beheerder van het gebouw. Deze korte lijnen zorgen voor duidelijkheid wat betreft huishoudelijke reglementen en dragen bij aan de vorming van een hechte studentengemeenschap. Deze manier van werken is op andere locaties succesvol gebleken voor alle partijen en wordt daarom ook hier toegepast.

Studenten
De TU/e heeft een actieve bijdrage geleverd aan de invulling van het plan. Zo heeft de universiteit advies gegeven over de inrichting en organisatie van het gebouw, daarbij leunend op de ervaring die de TU/e heeft opgedaan in studentenhuisvestingsprojecten op de campus en elders in de stad. Ook aan studenten is gevraagd wat voor hen wel en niet werkt op het gebied van huisvesting en deze input is meegegeven aan de ontwikkelaar. Daarnaast gaat de TU/e woningzoekende studenten doorverwijzen naar vrijkomende kamers, met als doel om zoveel mogelijk studenten aan een kamer te helpen.

Nicole Ummelen, vice-voorzitter College van Bestuur van de TU/e: “Als universiteit mogen we zelf niet investeren in studentenhuisvesting, maar via het convenant studentenhuisvesting werken we wel intensief samen met de gemeente, corporaties en andere organisaties om ontwikkelingen mogelijk te maken. Onze rol bestaat uit het verbinden van partijen en faciliteren van processen. We zijn trots dat we op deze manier ons steentje bij kunnen dragen aan de groeiende behoefte aan studentenhuisvesting. Fijne en betaalbare woonruimte is immers ontzettend belangrijk om prettig en succesvol te kunnen studeren.”

Uiteindelijke invulling
In samenwerking met woningcorporatie Trudo en eigenaren Ten Brinke/BPRE wordt gewerkt aan een nieuwe invulling van het monumentale kantoor van Philips en de omgeving.