Partner

11 juli 2023

Innovatie & Duurzaamheid

The Future

Werk maken van de toekomst.

Innovaties krijgen pas impact als ze worden toegepast. Goed opgeleide mensen zijn een must en kennisoverdracht is essentieel. Samen met partners werkt The Future aan een flexibel format dat voor iedereen werkt, zowel bij bedrijven als kennisinstellingen. Een paar voorbeelden ter illustratie.

AI als plaatsvervanger
De komst van Chat-GTP zet het nodige in beweging. De kwaliteit van de output overtreft de verwachtingen en brengt bewustwording van veranderingen in onze arbeidsmarkt een stap dichterbij. Vermoedelijk worden saaie routinematige klussen, zoals de noodzakelijke administratie, grotendeels door computers overgenomen. Maar kun je wel 100% vertrouwen op AI? Tekstschrijven is geen probleem voor chat-GTP. Toch heeft de professionele tekstschrijver toegevoegde waarde. De tijd zal ons leren of banen overbodig worden of juist veranderen door de komst van Artificial Intelligence.

Vakkennis
Innovaties volgen elkaar in razendsnel tempo op. Vraag is wie zorgt voor de overdracht van de laatste kennis aan vaklui op de werkvloer. De auto rijdend op fossiele brandstof heeft voor reparaties onder de motorkap een totaal andere kennis en kunde nodig dan de elektrisch aangedreven of op waterstof rijdende auto. Automonteurs in dienst van de garage waar je al sinds jaar en dag het onderhoud van je auto laat doen, zijn uiterst vakkundig. Uitdaging is ervoor te zorgen dat specialisten het tempo van de ontwikkelingen bijhouden.

Op het gebied van spuitgieten is The Future samen met kunststofverwerkende bedrijven en met de Provincie Noord-Brabant bezig met de oprichting van een zogenaamde Circular learning community. Met name voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn er volop kansen in de kunststofindustrie om aan de slag te gaan.

Een ander voorbeeld zijn de ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie: zonnepanelen, windmolens, waterstof, warmtepompen, inductieketels, nieuwe vormen van opslag... Alles doen we om onze conventionele fossiele energiebronnen en bijbehorende machines en apparaten te vervangen door duurzame alternatieven. Maar wie zorgt voor de inrichting, installatie en reparatie? Kennisoverdracht op alle niveaus, van universiteit tot MBO is een uitdaging. Na-en bijscholing van bij bedrijven werkzame vaklieden idem. Een project waar The Future samen met partners aan werkt is een eigentijdse 24/7 opleiding, waar theorie en praktijk samenkomen.

Fränk de Jong, directeur en oprichter van The Future licht toe: “Voor de realisatie van dit soort innovaties is samenwerking cruciaal. Uitdaging is niet alleen de technische uitvoering, maar ook het verkrijgen van voldoende gekwalificeerd personeel. Daartoe werken we bijvoorbeeld in de energietransitie samen met Nederlandse en Belgische partners. We beginnen met inzicht krijgen in de behoefte. Stap twee is het aanpassen van relevante opleidingen aan de behoefte. Stap drie is de matchmaking van de kandidaten met bedrijven en opleiders. Rol van The Future is de organisatie van de samenwerking en begeleiding van het gehele proces.”

Samen digitaal sterk
Er is een enorme krapte op de arbeidsmarkt. Binnen het arbeidsmarktproject “Samen digitaal sterker” is The Future met arbeidsmarktexperts op zoek naar de oorzaak van de krapte. Waar zit de werkelijke pijn bij bedrijven? Zijn er te weinig mensen of zijn er misschien teveel banen? Op basis hiervan vinden we innovatieve oplossingen. Onze aandacht gaat bijvoorbeeld naar personal empowerment van medewerkers, mensen in hun kracht zetten, taakgerichte werving en het bewerkstelligen van structurele samenwerking tussen bedrijven en stakeholders op de arbeidsmarkt. Zo bereiken we synergie op de arbeidsmarkt. De gevonden oplossingsrichtingen toetsen en ontwikkelen we verder bij en met het bedrijfsleven. De krapte op de arbeidsmarkt vraagt om een gezamenlijke aanpak. Onderling vertrouwen van bedrijven staat hierbij aan de basis, en juist dat is de kracht van onze regio.

Fränk: “Dit is slechts een greep uit een aantal innovatieve projecten die door The Future worden geleid. We zijn continu op zoek naar partners, collega’s en bedrijven, die deel uit willen maken van ons ecosysteem.”

Heb je interesse om te participeren in een learning community? Wil je meedenken en meewerken aan maatschappelijke transities? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Mail naar: info@tf-advies.nl