Partner

12 augustus 2021

Tevredenheid over oplossing haringvlietbrug, structurele oplossing Zuid-Nederlandse infra is broodnodig

De Haringvlietbrug blijft met beperkende maatregelen open tot aan de geplande renovatie in 2023. Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen in een brief aan de Tweede Kamer. Eric de Ruijsscher, voorzitter VNO-NCW Zeeland is tevreden met deze oplossing.

“Mooi dat Rijkswaterstaat zich uiteindelijk de kritiek vanuit het bedrijfsleven heeft aangetrokken,” aldus De Ruijsscher. “Wat mij betreft is er nu een acceptabele oplossing voor de Haringvlietbrug.”

Verkeer wordt de komende tijd in beide richtingen met een maximumsnelheid van 50 km/uur over twee versmalde rijstroken geleid. Alhoewel deze rijstroken worden versmald, blijven ze beschikbaar tot aan de geplande renovatie in 2023. VNO-NCW Brabant Zeeland is tevreden met de geboden oplossing, maar benadrukt de noodzaak voor structurele investeringen in de Zuid-Nederlandse infrastructuur.

Nu extra investeren
De dreigende afsluiting van de Haringvlietbrug was geen uitzondering. In de afgelopen jaren bleek verschillende keren dat achterstallig onderhoud zorgt voor onzekere en onveilige situaties. VNO-NCW Brabant Zeeland blijft daarom benadrukken dat extra geld voor onderhoud hoognodig is. De Ruijsscher: “Er moet nú extra worden geïnvesteerd in infrastructuur, zodat Rijkswaterstaat binnenkort niet opnieuw een afsluiting van een brug, sluis of andere cruciaal onderdeel van de Zuid-Nederlandse infrastructuur hoeft aan te kondigen.”

VNO-NCW Brabant Zeeland roept de minister op in gesprek te gaan met het bedrijfsleven.

De Ruijscher: “Samen vinden we oplossingen om doorstroming en veiligheid ook de in de toekomst te garanderen. Bovendien worden bedrijven dan niet opnieuw verrast door plotselinge afsluitingen en omleidingen.”