15 september 2020

Tech, Ict & Smart

Rijk kent 2 miljoen toe aan een futurelab voor design en technologie in Eindhoven

**Tijdens Prinsjesdag 2020 maakte minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bekend dat zij voor de periode 2021-2024 jaarlijks €500.000 uittrekt voor de vestiging van een futurelab voor design en technologie in Eindhoven. Deze rijksbijdrage is een belangrijk fundament om een plek te realiseren waar de verbinding tussen design en technologie permanent zichtbaar wordt. Met de aanvullende financiering die de provincie en de gemeente in hun begrotingen hebben opgenomen en de impulsmiddelen gereserveerd in de Regio Deal Brainport Eindhoven kan een nationale instelling, die het DNA van de stad ademt, landen in Eindhoven.

**John Jorritsma, burgemeester van Eindhoven: “Ik ben bijzonder blij dat het Rijk voor de komende vier jaar financiële steun heeft toegezegd voor de vestiging van een futurelab voor design en technologie in onze regio. Het versterkt het voorzieningenniveau in onze regio, zoals we in 2018 ook met het Rijk hebben afgesproken in de Brainport Nationale Actieagenda (BNA) en de bijbehorende Regio Deal. En met de betrokkenheid van de verschillende gerenommeerde culturele en onderwijs- en kennisinstellingen, ben ik ervan overtuigd dat het futurelab ook een landelijke en zelfs internationale meerwaarde en uitstraling krijgt.”

Next Nature Netwerk samen met design en technologiepartijen uit Eindhoven
De basis voor het futurelab in Eindhoven wordt gevormd door het plan van Next Nature Network. Begin juni dit jaar werd dit plan positief beoordeeld door de Raad voor Cultuur. Desondanks viel Next Nature buiten de boot bij het advies van de Raad aan de minister. In juli nam de Tweede Kamer vrijwel unaniem een motie aan waarin zij het kabinet verzocht om te onderzoeken hoe het initiatief van Next Nature Network, in samenhang met de initiatieven die in Eindhoven bestaan en in ontwikkeling zijn, te verbinden is aan Rijkssteun.

Met de nu toegezegde rijkssteun kan Next Nature samen met verschillende gevestigde partijen op het gebied van design en technologie in Eindhoven - zoals de Dutch Design Foundation, de Technische Universiteit Eindhoven, Design Academy Eindhoven, MU Hybrid Art House en het Van Abbemuseum – aan de slag om het futurelab vorm te geven. Deze partijen hebben ieder een enorm (inter)nationaal netwerk. Samen kunnen ze een programmering bieden dat vanuit design en technologie – en de onderlinge verbinding – nieuw licht kan werpen op maatschappelijke vraagstukken. In opdracht van de gemeente faciliteert Frits Lintmeijer deze samenwerking en levert hij hiervoor in oktober een plan op.

Versteviging designsector
Volgens Monique List-de Roos, wethouder cultuur en design draagt de komst van het futurelab bij aan de ontwikkeling van de designsector in de stad: “Design en technologie zitten verankerd in onze stad. Tijdens de Dutch Design Week kan je hier als inwoner en bezoeker van de stad niet omheen. Met de rijksbijdrage kunnen we nu een plek creëren waar je het hele jaar kan zien en ervaren welke rol design en technologie spelen bij allerlei maatschappelijke vraagstukken. En waar je als bezoeker ook wordt uitgedaagd om daar zelf aan bij te dragen. Ik hoop en verwacht dat alle spelers in ons designecosysteem baat bij hebben bij de komst van een dergelijk futurelab.”

Gerelateerd