5 juni 2018

Training & Opleiding

TEC for Society sluit naadloos aan op afspraken Brainport

Meer dan 200 bestuurders van bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen hebben hun handtekening gezet onder het Brainport Talent & Skills Akkoord. Dit document bevat zeven afspraken die Brainport Eindhoven tot hét economische ontwikkelgebied van Nederland moeten maken. Maandag 4 juni werd het akkoord gepresenteerd tijdens de opening van de Dutch Technology Week, op de Fontys-campus in Eindhoven. Het akkoord sluit naadloos aan op het Fontysbrede zwaartepunt ‘TEC for Society’.

Onder de ondertekenaars bevinden zich bestuurders van grote bedrijven zoals Philips, ASML, NXP en VDL, MKB-ondernemers, koepelorganisatie VNO-NCW, bestuurders en burgemeesters van de grote gemeentes in de regio, en een groot aantal onderwijs- en onderzoeksinstellingen, waaronder Technische Universiteit Eindhoven, Summa College, TNO én Fontys Hogescholen. De ondertekenaars doen concrete beloftes die naar aanleiding van de Brainport Nationale Actieagenda zijn opgesteld.

TEC-skills Nienke Meijer, bestuursvoorzitter van Fontys Hogescholen en bestuurslid van Brainport, heeft zich de voorbije maanden sterk gemaakt voor dit akkoord. ‘Een leven lang ontwikkelen, future skills, innovatielabs: het akkoord ademt onderwijs uit. Fontys staat in het hart van Brainport als het gaat om het opleiden van mensen - samen uiteraard met de hele onderwijsketen. Maar ik ben trots dat we hierin een voortrekker zijn. De inhoud van het akkoord sluit perfect aan bij onze Fontysbrede focus op “TEC for Society” en TEC-skills (TEC staat voor Technology, Entrepreneurship en Creativity, red.).’

Leren is fundament Fontys doet in het akkoord de concrete belofte te werken aan verdubbeling van het aantal afstudeerders in technologische studies in 2025. ‘Zo starten we begin 2019 al met twee nieuwe technologische masteropleidingen, die gericht zijn op de ontwikkeling van competenties van de toekomst’, aldus Nienke Meijer. ‘Daarnaast nemen we onze rol als opleider voor leraren in het basis- en voortgezet onderwijs zeer serieus. De toekomst van werken begint bij leren. Dat is het fundament. In deze vorming zijn de TEC-skills ook leidend. Wie TEC-proof is opgeleid, is flexibel en nieuwsgierig, heeft oog voor (maatschappelijke) innovatie, wil begrijpen hoe technologie kan helpen bij maatschappelijke vraagstukken, durft te experimenteren, én zoekt op creatieve wijze de samenwerking over disciplines heen.’

Persoonlijk committent In het Brainport Talent & Skills Akkoord staan zeven concrete afspraken die per direct worden vertaald in acties. Nienke Meijer: ‘Het bijzondere aan deze overeenkomst is dat de bestuurders en de ceo's op persoonlijke titel hun handtekening eronder hebben gezet. Dat maakt het voor elk van hen tot een persoonlijk commitment.’ Daarnaast is de schaalgrootte een groot pluspunt, aldus Meijer. ‘De 200 bestuurders zijn verantwoordelijk voor meer dan een half miljoen inwoners, voor meer dan 200.000 leerlingen en studenten, en voor meer dan 200.000 medewerkers. Ook dat maakt dit akkoord echt anders dan wat er elders in het land gebeurt. Het Brainport Talent & Skills Akkoord brengt het doel van Fontys een stuk dichterbij: dat onze studenten zich op basis van hun talenten een betekenisvolle plek verwerven in de samenleving.’

Gerelateerd