2 september 2022

Transport & LogistiekInnovatie & Duurzaamheid

TB Truck & Trailer Service Breda als eerste klaar voor waterstoftrucks

De werkplaats van Van Tilburg-Bastianen Truck & Trailer Service (TB T&TS) in Breda is als eerste in de regio Midden- en West-Brabant en Zeeland klaar om waterstofvoertuigen te onderhouden en repareren. Daarmee zet TB een enorm belangrijke stap naar de toekomst in de emissievrije mobiliteit.

De brandstof van de toekomst
Waterstof heeft veel potentie als de brandstof van de toekomst. Waterstof is vriendelijker voor het milieu en emissieloos - mits duurzaam opgewekt. Bovendien tank je waterstof zoals je gewend bent en is de actieradius ruim. Waterstof is niet radioactief, niet giftig, geurloos, kleurloos, veertien keer lichter dan lucht en heeft een hoge verbrandingswaarde. Waterstof is net als fossiele brandstoffen een explosief gas, daarom zijn gepaste technische en organisatorische maatregelen essentieel en wettelijk verplicht.

Speciaal opgeleide monteurs
De erkende DAF-truckdealer Van Tilburg-Bastianen kan nu het volledige pakket aan werkzaamheden gaan uitvoeren aan waterstoftrucks van alle merken. Daarvoor heeft TB T&TS geïnvesteerd in gediplomeerde en getrainde monteurs. De monteurs zijn onder andere opgeleid met een producttraining door DAF, daarnaast hebben twee monteurs binnen het H2RenT-project (Waterstof ReinigingsTrucks) de Basis- en Technicus-cursus Waterstof afgerond en volgden beide monteurs ook de NEN 9140-training voor de accreditatie ‘Werken aan Elektrische voertuigen’.

H2RenT
Het H2RenT-project wordt uitgevoerd onder de regeling DKTI-Transport van RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland) & het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, met referentie: DKTI119003.Stefan Neis, projectmanager Infrastructure & demonstrations bij WaterstofNet: “Wij zijn blij met het feit dat de monteurs de cursus met succes afgerond hebben en dat TB T&TS investeert in de volgende stap van zero-emissie-mobiliteit op Waterstof. Waterstof zal deel uitmaken van het toekomstige wagenpark, voornamelijk in de heavy duty. Met investeringen in de infrastructuur en personeel is TB T&TS een koploper in de regio’s Brabant, Zeeland, Gelderland, Utrecht en Breda, maar ook voor Nederland.”

Werkplaats waterstofklaar
Een deel van de werkplaats is ingericht tot een voor waterstofvoertuigen aangepaste omgeving, om er veilig te kunnen werken. Er is onder meer gekozen voor zonering met fysieke maatregelen zoals strook-gordijnen, het verwijderen van potentiële ontstekingsbronnen, het installeren van een waterstofdetectie- en alarmeringssysteem, een afblaasvoorziening en een mechanische ventilatie en - afzuiging.

Alles op groen
Ook organisatorisch heeft het mobiliteitsbedrijf aanpassingen doorgevoerd om met waterstof te kunnen werken. Om de arbeidsomstandighedenwet na te kunnen leven zijn de ev-werkverantwoordelijke, de ev-vakbekwame persoon en de ev-voldoende onderrichte persoon opgeleid en schriftelijk aangewezen. Daarnaast zijn de werkvoorschriften en procedures opnieuw ingericht, met onder meer een werkvergunningsysteem voor verschillende verrichtingen. Binnen het werkvergunningssysteem moet het werken aan een voertuig worden vrijgegeven en wordt het werk continu gemonitord en gecontroleerd. Daarnaast is er een strikt keurings- en onderhoudsregime voor gereedschappen en installaties. Nu staan alle lichten bij TB T&TS op groen voor waterstofvoertuigen en een duurzamere toekomst.