25 februari 2022

Innovatie & Duurzaamheid

Subsidie voor groene tuinen helpt inwoners aan de slag te gaan

Subsidie voor water en groen stimuleert inwoners om (sneller) maatregelen te nemen om hun huis en tuin te vergroenen. Afgelopen jaar heeft de gemeente onderzoek laten doen naar het effect van de gemeentelijke subsidie ‘water en groen’ op het gedrag van inwoners van Breda. De subsidie bestaat sinds 2020 en is bedoeld voor de aanschaf van regenwatervoorzieningen, groene daken en het onttegelen en vergroenen van tuinen.

Voor het onderzoek is samen gewerkt met de afdeling gedragswetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. De onderzoekers hebben zich gericht op de gedragsmatige effecten van de financiële prikkel van subsidie op het gedrag van de inwoners van Breda. Zo is 70% van de subsidieaanvragers het eens met de stelling “Door de subsidieregeling ben ik concrete stappen gaan zetten om deze maatregel(en) te nemen”. Ook leidt de subsidie tot meer bekendheid over mogelijke maatregelen en het sneller nemen van maatregelen. Een kwart van de groep (27% van de deelnemers) zou zonder de financiële tegemoetkoming helemaal geen maatregel(en) getroffen hebben.

Populair
De subsidieregeling is populair. In 2021 zijn er 499 aanvragen gedaan voor subsidie en is een bedrag van €183.000 aan subsidie verstrekt. Dit bedrag is iets hoger dan vorig jaar, toen er €170.000 is besteed. Opvallend is de toename in de aanvragen van de subsidie voor het onttegelen van tuinen. Onder andere door het NK Tegelwippen is hier veel aandacht voor geweest.
Vorig jaar (2020)  waren er 57 tuinen met subsidie onttegeld in Breda. Afgelopen jaar zijn er 128 aanvragen gedaan. Daarmee is er 2912 m2 aan groene tuin bijgekomen. De meeste inwoners vragen subsidie aan voor een groen dak. Er is dit jaar 7.022 m2 groen dak bijgekomen in Breda.

Ook voor huurders
Wethouder Tim van het Hof: “Tof dat zoveel mensen de subsidie weten te benutten, want alleen samen met de inwoners kunnen we de stad echt vergroenen. En ik wil volgend jaar nog meer inwoners bereiken; inwoners die misschien de weg naar de subsidie niet zo makkelijk weten te vinden. Bijvoorbeeld huurders: ook zij kunnen subsidie krijgen. Vorige week hebben we nog het boekje CoOlbox aangeboden aan de woningcorporaties met daarin inspirerende voorbeelden van vergroening.  Corporaties kunnen dit delen met hun huurders om zo samen een nog grotere groene beweging op gang te brengen”.

Ook dit jaar is er weer subsidie beschikbaar, kijk voor meer informatie op https://www.breda.nl/subsidies-water-en-groen