Ga terug

7 juni 2019

HRM

Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt Midden-Brabant geopend!

Zet uw organisatie zich in voor duurzame werkgelegenheid voor kwetsbare werkzoekenden, zoals jongeren zonder opleiding, 50-plussers en mensen met een beperking? Met het Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt Midden-Brabant (SAMB) worden innovaties op dit gebied financieel ondersteund. Iedere werkgever in Midden-Brabant kan een subsidieaanvraag indienen voor deze regeling. Uw organisatie kan tot wel € 100.000 financiële ondersteuning krijgen. Extra aandacht is er voor de bedrijven die productiewerkzaamheden terughalen uit andere landen naar Midden-Brabant. Hoeveel bedraagt de subsidie? U komt in aanmerking voor dit stimuleringsfonds, mits er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden, zoals: 1: De aanvrager is gevestigd in de arbeidsmarktregio Midden-Brabant. 2: Het project is innovatief: het brengt nieuwe vormen van werkgelegenheid/bedrijvigheid met zich mee. 3: De doelgroep komt minimaal één jaar niet terug in een uitkeringssituatie. 4: Er is een cofinancieringsverplichting van 25% van de voorgestelde projectbegroting. Budget Het budget voor het Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt Midden-Brabant is vastgesteld op € 1.700.000. De subsidie kan aangevraagd worden voor de kosten die verbonden zijn aan het organiseren van nieuwe duurzame arbeidsplaatsen. Wilt u meer weten? Of wilt u een aanvraag indienen? Neem dan vrijblijvend contact op met consultant Mark van Dijk van De Breed & Partners via financiering@debreed.nl. Wij hebben ruime ervaring met het aanvragen van deze en andere financieringsregeling en begeleiden u graag in het aanvraagproces.

Gerelateerd