Ga terug

22 november 2019

START CAMPAGNE ‘MEIERIJSTAD ISOLEERT’

In Meierijstad start op 4 december de campagne ‘Meierijstad isoleert’. Ruim 12.000 woningeigenaren met een woning van 1977 of ouder, worden deze week door de gemeente benaderd om mee te doen met deze isolatiecampagne. Campagne komt naar de mensen toe Het isoleren van een woning is niet voor iedereen even makkelijk om te doen. Daarom start de campagne ‘Meierijstad Isoleert’ om woningeigenaren te informeren over de mogelijkheden van isoleren, de kosten en subsidiemogelijkheden. De campagne wordt uitgevoerd in samenwerking met de ‘Energie Coöperatie Meierijstad’ (ECM) en ‘De Verbinding’. In de periode december 2019 tot en met januari 2020 vinden op 21 locaties in Meierijstad informatieavonden plaats. De aftrap, door wethouder Harry van Rooijen, is op woensdag 4 december om 19.00 in het stadhuis van Meierijstad aan het Stadhuisplein 1 in Veghel. ECM presenteert zich ook tijdens de informatieavonden. Isoleren loont In de Duurzaamheidsvisie van de gemeente staat de doelstelling dat Meierijstad in 2050 CO2- neutraal is. Energiebesparing is een van de instrumenten om dat doel te bereiken. Isolatie van spouwmuren, vloer of dak is een concrete stap die huiseigenaren kunnen zetten om hun energieverbruik te verlagen. De investering wordt snel terugverdiend en de woning wordt een stuk comfortabeler. “We nodigen woningeigenaren van harte uit om een van deze avonden bij te wonen. Wij bieden hierbij de gelegenheid om via een ervaren partij, woningisolatie te laten uitvoeren op een financieel voordelige manier, maar natuurlijk staat het eigenaren ook vrij om zelf een partij te zoeken. Want waar het om gaat is dat ze met woningisolatie aan de slag gaan, linksom of rechtsom”, aldus de wethouder. Meer informatie over de data en locaties van alle informatieavonden is te vinden op de website www.isolatiestad.nl

Gerelateerd