Ga terug

7 november 2019

Stadsdelta: een nieuw stukje 's-Hertogenbosch

**Hoe kan het gebied van de Kop van ’t Zand en Orthenpoort-Zuid er na 2025 uitzien? De meeste inwoners kennen in die omgeving waarschijnlijk de Tramkade en de Verkadefabriek. Maar het gebied dat we willen ontwikkelen met nieuwe functies is veel groter. Het ligt aan beide kanten van de Dieze en is een belangrijke schakel tussen binnenstad, Spoorzone en Zuid-Willemspark. We noemen het gebied voorlopig de Bossche Stadsdelta. Samen met de stad zetten we nu de eerste stappen om tot een nieuwe invulling van het gebied te komen. ** Wethouder Mike van der Geld: “Het is een bijzonder gebied waar we het over hebben. Een omgeving dat echt wat toe gaat voegen aan ‘s-Hertogenbosch. We willen er een aantrekkelijke plek voor alle inwoners van maken. Met een mix van wonen, werken, cultuur en recreatie. Een dynamisch gebied dat 24/7 bruist. Het college benoemde hiervoor haar ambities. Op sommige onderwerpen leggen we de lat hoog, waarbij we realistisch blijven in mogelijkheden.” Over eeuwig jong, gastvrijheid en de moerasdraak  In het ambitiedocument staan drie thema’s. Het eerste thema heet “Voor eeuwig jong”. Hier kijken we hoe we met de inrichting en de gebouwen blijvend innovatief en flexibel kunnen inspelen op steeds veranderende wensen en ideeën. Het tweede thema is ‘talent voor gastvrijheid’. Dat gaat over hoe de mensen naar het gebied komen. En over de kwaliteit en aantrekkelijkheid van deze routes. Het laatste thema heet ‘ruimte voor de moerasdraak’. Zo werd ‘s-Hertogenbosch in de middeleeuwen ook wel genoemd. Deze naam heeft te maken met de continue strijd tussen stad en water. Door het veranderend klimaat weer een heel actueel thema. In de ontwikkeling van de Bossche Stadsdelta bekijken we hoe we de waterveiligheid in onze gemeente én in de rest van Brabant kunnen vergroten. In gesprek met de stad Wat het gebied voor de stad kan betekenen halen we de komende maanden op. We vragen je welke kansen en ideeën je ziet voor deze plek. We benutten deze periode ook om kennis uit de stad te halen. Om samen te onderzoeken of de ambities hier te realiseren zijn. Aftrap op zaterdag 23 november Vind je het leuk om het gebied eens te ontdekken en wil je hierover meedenken? Die gelegenheid bieden we bij het Kort en Krachtig festival. Op zaterdag 23 november van 13.00-16.00 uur. Dat is de start van het proces. Daarna volgt een traject waarin je ook kunt meedenken. Ook kun je vanaf 23 november elke donderdag tussen 13-17 uur binnenlopen in het Werkwarenhuis. Daar kun je in gesprek met de mensen die met de visievorming van het gebied bezig zijn. Hoe gaan we verder?  Nadat we alle input van inwoners en andere partijen hebben opgehaald, maken we een visie voor het gebied. Deze leggen we aan de gemeenteraad voor. Zij neemt er in het voorjaar een besluit over. Dat is een eerste aanzet voor de gebiedsontwikkeling die een lange adem vergt. Tot 2025 loopt het huidige experiment Tramkade nog door. Die tijd benutten we slim door bijvoorbeeld alvast het bestemmingsplantraject te doorlopen. Vanaf 2025 kan dan gelijk de schop de grond in en start de realisatiefase. Ook die kan zomaar 10 jaar in beslag nemen. Maar dan hebben we wel een uniek stukje stad erbij. Voor deze en komende activiteiten, kijk op www.denbosch.nl/bossche-stadsdelta. Heb je vragen of wil je meedoen? Schrijf dan een email aan: bosschestadsdelta@s-hertogenbosch.nl

Gerelateerd