Ga terug
Partner

24 februari 2021

Nieuws

Sneltestlocatie in de Kempen

Vanaf 10 november 2020 wordt ondernemers de mogelijkheid geboden om medewerkers te laten testen op COVID op locatie bij ISK-lidbedrijf Van Ham Tenten & Podia aan Hallenstraat te Bladel (industrieterrein de Sleutel). ISK-partner Lead Healthcare heeft ruime ervaring met COVID testlocaties, verspreid over Nederland. Er wordt bij het testen gebruik gemaakt van de door het Outbreak Management Team (OMT) geadviseerde sneltesten van Roche. De uitslag is beschikbaar binnen een kwartier en het is noodzakelijk om te reserveren. Bij positief resultaat wordt telefonisch contact opgenomen met de geteste persoon en de testresultaten worden doorgegeven aan de GGD ten behoeve van het Bron en Contact Onderzoek. De kosten bedragen € 75,= (vrijgesteld van BTW) per test.

Grote behoefte bij Kempische ondernemers

‘De verwezenlijking van een sneltestlocatie in de Kempen is een typisch ISK-project,’ geeft ISK-voorzitter Wim van Eijk aan. ‘Vanwege het feit dat wij in het najaar van 2020 veel signalen kregen van ondernemers over medewerkers die meerdere dagen afwezig waren vanwege de lange wachttijd, is een onderzoek gestart onder de ruim 800 bij ISK aangesloten bedrijven.’ Er bleek een grote behoefte bij Kempische ondernemers te zijn om snel over de resultaten te beschikken bij uitslagen. Zoals één van de ondernemers aangaf: ‘Het zou fijn zijn als ISK dit kan realiseren. Een testlocatie in de Kempenregio voor aangesloten ondernemers is een grote wens. Nu zijn mensen 4 tot 5 dagen afwezig vanwege de normale testen. De kosten en bezetting zorgen echt voor problemen.’ ISK richt zich op het realiseren van financieel voordeel op facilitaire zaken, maar zet zich ook in om ondernemers te ontzorgen. ‘Dat is de tweede reden, waarom dit project écht bij ISK past,’ aldus Wim van Eijk, ‘onze inkoopmanager heeft zich ingezet om aanbieders te vergelijken en heeft vervolgens concrete afspraken kunnen maken met Lead Healthcare.’ Deze hebben vervolgens heel snel geschakeld.

Sneltest-, PCR- en werkgeverstesten

Er wordt ook in het nieuwe jaar veelvuldig gebruik gemaakt van de teststraat op bedrijventerrein de Sleutel, aldus Sander Couperus van Lead Covid Service (voorheen Covid Sneltest Straat), een initiatief van Lead Health Care. Het bedrijf biedt op 30 locaties in Nederland Covid Sneltesten en PCR-testen (8 locaties, waaronder in Eindhoven): ‘Of je het beste voor een PCR-test of Covid Sneltest kiest, hangt af of je de uitslag nodig hebt voor bij voorbeeld een reis naar het buitenland.’ Lead Health Care voorziet werkgevers die te maken hebben met uitval van hun medewerkers door COVID-19 ook van advies. ‘Onlangs is de website www.werkgeverstesten.nl gelanceerd, opgericht door VNO-NCW en MKB-Nederland om werkgevers, maar ook bedrijfsartsen of arbodiensten handvatten te bieden om testen voor de werkgevers in hun eigen bedrijf mogelijk te maken. Wij ondersteunen daarbij en regelen de volledige uitvoering, waarbij sinds eind januari een subsidie mogelijkheid is voor het inzetten van sneltesten.’ besluit Sander Couperus, ‘en daarmee bieden we complete ontzorging aan ondernemers!’.

www.iskempen.nl
www.covidsnelteststraat.nl
www.werkgeverstesten.nl

ISK biedt lidbedrijven voordelige raamcontracten aan op het gebied van:

Arbo - RI&E - Inkoop gas en elektriciteit – Afvalverwerking – Vaste en mobiele telefonie – Kantoorartikelen – Glasbewassing – COVID Sneltesten - Controle brandblusmiddelen – Kantinebenodigdheden – BHV opleidingen – Heftruck- en hoogwerker, TCVT en Code 95 opleidingen – Kantoormachines – Collectieve zorgverzekering – Haal en brengservice post – E & W Inspecties - Glasvezel – Koffie – Credit Manageme