Ga terug

13 januari 2022

Tech, Ict & Smart

SNELLER, GOEDKOPER, DUURZAMER, EFFICIËNTER PRODUCEREN ÉN ONDERHOUD PLEGEN

Smart Industry Hub Zuid, is hét centrale aanspreekpunt voor alle ondernemers in de maakindustrie in Brabant, Zeeland en Limburg. Met informatie en ondersteuning over de slimme inzet van nieuwe technologieën als robots, 3d-printen, Augmented/Virtual Reality, sensoren, data/digitalisering en artificial intelligence helpen de partners van Smart Industry Hub Zuid maakbedrijven én toeleveranciers met sneller, goedkoper, duurzamer, efficiënter produceren én onderhoud plegen. We lichten kort enkele initiatieven toe.

Met data expertise naar het beste resultaat
Ondernemers in de maakindustrie kunnen hulp krijgen van een Data Coach van het Data Value Center – Smart Industry (DVC-SI) om te ontdekken en onderzoeken welke kansen ze met data kunnen benutten. Aan de hand van een Data Kansen Stappenplan met individueel advies krijg je snel jouw bedrijfsdoel helder met een aanpak voor het bijbehorende datavraagstuk. Een expert stelt samen met jou een concreet actieplan op om de beste kans te verzilveren. Er wordt gekeken naar:

 • Waar staat je bedrijf?

 • Op welke ontwikkelingen wil je inspelen?

 • Welke datakansen zijn er?

 • Hoe datavolwassen is jouw organisatie?

 • Welke concrete stappen ga je zetten?

 • Wat gaat het je opleveren?

Om te helpen bij de realisatie, kan de Data Coach uit de Data Expert Pool van het DVC-SI de juiste Data Expert selecteren die met jou aan de slag gaat om het beoogde bedrijfsdoel te realiseren. Zoek je inspiratie? In 12 DVC-SI Tafelgesprekken delen collega ondernemers verschillende waardevolle tips over hoe zij meerwaarde met data hebben gerealiseerd. Je kunt deze terugkijken via www.smartindustry.nl/dvc.

Sneller aan de slag met Data Value Versnellers
Wil je ontdekken hoe je meerwaarde met data kunt realiseren? Het DVC-SI stelt vier typen Data Value Versnellers beschikbaar om voor jou de drempel te verlagen om sneller met data aan de slag te gaan:

 • Brons advies: voor een (kosteloos) adviesgesprek

 • Zilver advies: voor een (kosteloos) ééndaags adviestraject waarmee je snel ontdekt waar je staat, welke kansen er liggen en hoe je daarop kunt inspelen.

 • Goud advies: voor een driedaags traject van advies en expertondersteuning bij het onderzoeken en beantwoorden van een datavraagstuk.

 • Platina advies: voor een vijfdaags traject van advies en extra expertondersteuning bij een datavraagstuk van hoog innovatieve aard.

Vraag jouw Data Value Versneller aan via smartindustry.nl/dvc of email Gerard Blom, Programma manager, DVC-SI (datavaluecenter@smartindustry.nl)

CESI Supply: Circulair en smart in de toeleveringsketen
Door de coronacrisis, zijn supply chains ernstig verstoord en kampen bedrijven met oplopende grondstoftekorten. Dit zorgt voor veel onzekerheden. Hoe kan kennis en expertise van metaal – en elektronische toeleveranciers (in ketens van apparatenbouw, machinebouw en hightechindustrie) bijdragen aan de circulaire transitie in de maakindustrie?

In het CESI Supply project, geïnitieerd door de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij in samenwerking met de Koninklijke Metaalunie en FME wordt onderzocht waar toeleveranciers nu staan op de circulaire/smart industry ladder en hoe de huidige posities, ambities en het netwerk samen kunnen leiden tot slimme, economisch gezonde circulaire strategieën en activiteiten. Via interviews met toeleveranciers wordt een gezamelijke oplossing gezocht en in samenwerking met TNO worden er praktische tools (door)ontwikkeld. Bedrijven werken zo samen aan toekomstbestendigheid én concurrentievermogen, van zichzelf en de gehele bedrijfstak.

Gezamenlijk identificeren we kansen op het gebied van:

 • Procesverbetering (waarde- & afvalstromen),

 • Productverbetering (ontwerp, materialen & verpakking),

 • Transport, service en hergebruik,

 • Ketensamenwerking,

 • Team & kennisontwikkeling,

 • Nieuwe verdienmodellen

 • Financiële regelingen en partnerships (o.a. fieldlabs, ondernemers, etc.).

Wil jij ook werken aan duurzaam concurrentievoordeel? Gebruik een innovatie voucher om een nieuw idee/(keten)project te starten, of sluit aan bij andere initiatieven.

Paul Gosselink (pgosselink@bom.nl) en Marieke Huis in ’t Veld (mhuisintveld@bom.nl) helpen je graag verder met circulair ondernemen.

MKB op weg naar geautomatiseerde ketencommunicatie
De daadwerkelijke toepassing van het Smart Connected Supplier Network (SCSN), een datastandaard voor het uitwisselen van berichten binnen de toeleverketen van de maakindustrie, is nog sterk in ontwikkeling. In opdracht van Metaalhuis met ondersteuning van Smart Industry Hub Zuid, Koninklijke Metaalunie / Teqnow, TNO is door IPL Advies een marktverkenning uitgevoerd naar providers van geautomatiseerd berichtenverkeer om inzicht te krijgen in de praktische bereikbaarheid van SCSN voor het MKB. Uit de resultaten blijkt:

 • Het ERP-systeem is een sterk bepalende factor in de keuze van een passende provider.

 • Er zijn duidelijke verschillen in de door de providers aangeboden diensten, soorten berichten en gehanteerde kostenstructuur.

 • Het aantal bedrijven dat zich aansluit bij het SCSN-platform groeit, waardoor de markt voor berichtenproviders naar verwachting steeds groter wordt.

Heb je vragen, of wil je zelf ook experimenteren en profiteren van de vele voordelen die smart industry toepassingen voor jouw maakbedrijf kunnen bieden? Experts van Smart Industry Hub Zuid helpen je graag verder met vrijblijvend advies en informatie over de innovatievouchers. Kijk voor meer info op: www.smartindustry.nl/hubs/zuid