12 oktober 2021

Tech, Ict & Smart

Smart Industry in Zuid Nederland

De maakindustrie in Nederland is een omvangrijke en belangrijke sector. Zeker in Brabant, Limburg en Zeeland, waar de industrie een lange traditie kent en stevig is verankerd. De sector biedt werk aan duizenden mensen. Ons industriële verleden en heden vormen een prima voedingsbodem voor het ontstaan van een florerende bedrijfstak op vele vlakken.

In de komende periode zal Brabant Business Media de laatste ontwikkeling op het gebied van maakindustrie en smart industry onder de aandacht brengen. Waar liggen kansen? Waar liggen bedreigingen? Hoe zit het met verduurzaming? Hoe staat het met slimme fabrieken? Welke rol speelt Big Data? En welke invloed heeft AI? We horen graag hoe ondernemers uit Brabant hierover denken.

We schetsen een aansprekend overzicht voor onze lezers en creëren daardoor een interessante redactionele omgeving waarin u uw diensten kunt promoten. Een uitstekende gelegenheid om te participeren in Brabant Business Media voor bijvoorbeeld fabrieken, projectontwikkelaars, architecten, bouwers, installatiebedrijven, datagerelteerde bedrijven, gemeenten, etcetera. U bereikt daarmee de beslissers in het Brabantse, Zeeuwse en Limburgse bedrijfsleven, bij gemeenten en de provinciale overheid.

Heeft u vragen en/of interesse dan vernemen wij het graag.

Meer weten over onze tarieven? https://brabantinbusiness.nl/tarieven