Partner

24 oktober 2023

Innovatie & Duurzaamheid

Skillstown gaat nieuwe fase in door opkomst AI en CHATGTP

De afgelopen jaren was binnen SkillsTown, aanbieder van online-leeroplossingen, al duidelijk dat de AI-revolutie zich in een heel snel tempo aan zou gaan dienen. Zowel CEO Hans Schuurmans als Tom Bos hebben ingezien en zien nog steeds hoe groot de impact van AI op de samenleving nu al is. “En nog zal gaan worden. tegelijkertijd zie ik dat AI voor veel mensen nog iets ongrijpbaars is. Daar wil ik individuen en organisaties in gaan begeleiden. Tegelijkertijd is het tijd geworden om een stapje terug te doen om, na jaren aan het roer te hebben gestaan van dit mooie bedrijf, meer tijd door te kunnen gaan brengen met familie en vrienden. Daarom heb ik besloten om het stokje over te dragen aan mijn Co-CEO Tom Bos. Hij zal verder vorm gaan geven aan de groei van SkillsTown, die ik met name zie in de opkomst van AI.”

Bos: “Voor veel mensen is het nu nog iets ongrijpbaars, maar binnen SkillsTown hebben we de impact van AI al vroeg onderkend. Daarom hebben we onder meer de AI & ChatGTP Academy opgezet om mensen mee te nemen in deze nieuwe ontwikkelingen. Tegelijkertijd zijn we zelf bezig om AI in te zetten om ons aanbod aan opleidingen uit te breiden en verbeteren. Binnen SkillsTown is het namelijk geen vraag of AI de toekomst gaat bepalen, maar in welk tempo en in welke mate.

Binnen SkillsTown hebben we de impact van AI al vroeg onderkend

Hans Schuurmans gaf de afgelopen jaren samen met Bos leiding aan SkillsTown. Hij is er dan ook van overtuigd dat Bos, in zijn rol van CEO, de missie van SkillsTown om ‘een leven lang leren toegankelijk te maken en te houden voor iedereen’ met dezelfde passie, toewijding en klantgerichtheid verder vorm zal geven als Schuurmans zelf altijd heeft gedaan. “De afgelopen jaren hebben we samen gestreden om het online leren geaccepteerd te krijgen en ik denk dat dat prima gelukt is”, vult Bos aan. “Niet in de laatste plaats doordat we ons vooral hebben gericht op het toegankelijk maken van online leerplatformen voor iedereen. Door dat goed te faciliteren, mede door de inzet van mogelijkheden die de techniek ons bood en een breed aanbod aan trainingen en opleidingen te ontwikkelen, zijn we er in geslaagd om werkgevers en medewerkers te enthousiasmeren om online te leren.”

30 procent van de wereldbevolking heeft geen toegang tot scholing

Een plan van aanpak die er uiteindelijk in heeft geresulteerd dat SkillsTown in Nederland is uitgegroeid tot de marktleider waar het gaat om online opleiden. Bos: “Een positie waar we trots op zijn en het is ons doel om deze positie verder te verstevigen. Maar we willen de komende jaren ook inzetten op een internationale uitrol van ons model. Niet alleen omdat ik geloof dat een leven lang leren alleen noodzakelijk is voor ons, maar iets is waar iedereen mee te maken heeft. Daarnaast ben ik getriggerd door een rapport van de VN waaruit blijkt dat 30 procent van de wereldbevolking geen toegang heeft tot scholing. Het is mijn ideaal om ook daar wat aan te doen. Ik denk dat we dat als SkillsTown namelijk kunnen. Ik wil op deze wijze mensen mee laten profiteren van ons succes.”

“Ik hoor mensen wel eens zeggen dat we natuurlijk de wind mee hebben gehad en dat bijvoorbeeld corona er voor heeft gezorgd dat online leren en werken breed geaccepteerd wordt”, stelt Hans desgevraagd. “Voor SkillsTown heeft dat echter niet het verschil gemaakt, hoogstens heeft de pandemie voor een kleine versnelling gezorgd en zelfs dat waag ik te betwijfelen. Toen ik begon met SkillsTown waren namelijk voor mij een aantal zaken heel helder: ten eerste dat een leven lang leren noodzakelijk is om bij te blijven in een snel veranderende wereld waarin functies op grote schaal veranderen of verdwijnen. Ten tweede voorzag ik toen al dat de ‘war on talent’ alleen maar heftiger zou gaan worden, omdat het werkende deel van de bevolking kleiner wordt en er dus krapte ontstaat op de arbeidsmarkt. Dus wordt het binden en boeien van mensen steeds belangrijker. Tot slot vond en vind ik dat ‘zelfontplooiing’ niet voorbehouden moet zijn aan een kleine groep. Dus was het voor mij een missie om een leven lang leren voor iedereen mogelijk te maken. En technologie was en is voor mij onmiskenbaar de sleutel om een breed aanbod voor een even zo brede doelgroep te ontsluiten.”

Het binden en boeien van mensen wordt steeds belangrijker

Tom: “Een visie en missie die ik tot de dag van vandaag 100 procent onderschrijf. Ook ik ben van mening dat onderwijs en training en opleiding voor iedereen toegankelijk moet zijn. En daar is leren in een online omgeving een hele mooie tool voor. Mits het goed is ingericht en het studieaanbod aansluit op de vragen uit de markt. En dat doen we als SkillsTown ook al vanaf het begin heel goed. We hebben voeling met wat er in de diverse sectoren en branches leeft en stemmen daar ons aanbod op af. En wel op een manier dat het ook voor de cursist passend is. Wij noemen dat ‘one size fits one’. Je bepaalt zelf wat voor jou het beste is. Daarmee start je niet alleen gemotiveerd , maar blijf je het ook met een succesvolle afronding van je opleiding als gevolg. En zeg nou zelf, daar doen we het uiteindelijk toch voor.”