Ga terug

13 december 2018

Samen werken aan een aantrekkelijk centrum

    Samen met inwoners, ondernemers en de eigenaren van het vastgoed werkt de gemeente Waalwijk aan een aantrekkelijke binnenstad. We slaan de handen ineen en werken aan een stad die ook in de toekomst een kloppend hart houdt. Het centrum is van grote waarde voor Waalwijk omdat het zowel een economische als een maatschappelijke functie heeft. Het is de plek waar ondernemers hard werken en waar inwoners hun boodschappen doen en elkaar ontmoeten. Die verbinding in het centrum ziet de gemeente graag groeien. Door de crisis en de opkomst van internetwinkels heeft het centrum het moeilijk. Met het Programma Binnenstad en de centrumvisie pakken we dit aan. Eén van de onderdelen waar de gemeente invloed op heeft is het parkeren in het centrum. De afgelopen anderhalve jaar vond er een proef plaats waardoor het eerste uur parkeren in het centrum (en de eerste twee uur aan de Taxandriaweg) gratis was. Het experiment heeft weinig tot geen direct effect gehad op het aantal bezoekers aan het centrum. Uit onderzoek onder bewoners, ondernemers en centrumbezoekers blijkt wel dat er draagvlak is voor de proef met gratis parkeren. De gemeente Waalwijk wil het eerste uur gratis parkeren ook volgend jaar doorzetten. De gemeente investeert in verlaagde parkeertarieven laat wethouder John van den Hoven weten: “We zien het gratis parkeren als onderdeel van een breder pakket aan initiatieven om het centrum van Waalwijk te verbeteren. Volgend jaar willen het eerste uur gratis parkeren in stand houden. We monitoren dan periodiek of dit het beoogde effect heeft in relatie met de andere initiatieven om het centrum aantrekkelijker te maken.” Eén van de andere initiatieven, het oprichten van een BIZ (Bedrijven Investeringszone), heeft het niet gehaald. Onder de ondernemers en vastgoedeigenaren zien we dat de behoefte leeft om te kijken of er opnieuw een poging gedaan kan worden om een BIZ op te richten. Ook heeft het centrummanagement van Waalwijk een acquisitiemanager aangesteld om de lege panden in het centrum weer gevuld te krijgen. Samen werken we aan een aantrekkelijk centrum in Waalwijk. Voor meer informatie Bureau Communicatie van de gemeente Waalwijk, Harm Hensen, hhensen@waalwijk.nl, telefoon 0416 - 683 821, Persbericht: gemeente Waalwijk 065-2018

Gerelateerd