Ga terug

1 april 2019

Samen tegen dumpen afval

De provincie is vandaag een publiekscampagne begonnen tegen het dumpen van grof huisvuil, drugsafval en asbest. De reden: het dumpen van allerlei soorten afval ontsiert de natuur, is slecht voor het milieu en bedreigt soms zelfs de volksgezondheid. De ergernis hierover neemt toe en de opruimkosten waarmee de Brabantse samenleving wordt geconfronteerd, zijn groot.

Campagne uit 3 delen

Milieugedeputeerde Johan van den Hout en de statenleden Arend Meijer (D66) en Wilma Dirken (VVD) verrichtten 29 maart samen de aftrap van de campagne, die 6 weken gaat duren. De campagne heeft 3 onderdelen met een eigen boodschap:

  • het signaal dat kleine partijen asbest (tot 35m3) gewoon naar de milieustraat gebracht kunnen worden. Meestal is dat gratis.

  • de oproep om oude of afgedankte spullen niet langs de weg of in de natuur te dumpen, maar naar de milieustraat of kringloopwinkel te brengen, te verkopen via via Marktplaats of weg te geven aan iemand die ze wel goed kan gebruiken.

  • de oproep aan Brabanders om ogen en oren open te houden als het gaat om drugscriminaliteit, een manier om drugsafval te voorkomen. Zie of ruik je iets verdachts? Meld het bij de politie, of – als je liever niet wilt vertellen wie je bent – bij Meld Misdaad Anoniem.

Zie ook: Samen sterk in Brabant

Online en advertenties

De publiekscampagne bestaat uit online boodschappen via Omroep Brabant en de Brabantse dagbladen. Verder komen er advertenties in huis-aan-huisbladen. De provincie heeft gemeenten, waterschappen, de drie omgevingsdiensten en andere partners van ‘Samen Sterk in Brabant’ gevraagd om de campagne via de eigen communicatiekanalen te ondersteunen.

Maatschappelijke schade

Jaarlijks worden meer dan 5000 dumpingen in de natuur geregistreerd. Ongeveer de helft daarvan is grof huisvuil en huisraad. In 20% van de gevallen gaat het om bouwafval (puin, stenen, tegels e.d.). Totale geschatte opruimkosten: € 1,5 miljoen. 150 dumpingen van asbest per jaar lijkt niet veel, maar het opruimen ervan is ook heel duur; in 2018 € 225.000,00. En vorig jaar waren er in Noord-Brabant tenminste 109 dumpingen van drugsafval. Hiervan bedragen de opruimkosten soms tienduizenden euro’s per keer.   Via: www.brabant.nl

Gerelateerd