Partner

28 mei 2021

Innovatie & Duurzaamheid

Samen met Renewi werken aan de circulaire economie

Van 1 matras laten recyclen tot een 100% circulair businessmodel opzetten


Renewi: circulair werken wérkt 

Nederland 100% circulair in 2050. Dat is de ambitie van de overheid waar waste to product organisatie Renewi vierkant achter staat. Omdat we bij ons dagelijkse werk zien dat circulair werken wérkt, als we afval samen als een kans zien. Een kans om materialen te recyclen, CO2-uitstoot te verminderen en ‘nieuwe’ grondstoffen te creëren. We willen en kunnen de wereld beschermen, door een tweede leven te geven aan gebruikte materialen. 

 
Renewi helpt bedrijven en organisaties om de stap te maken van duurzaam werken naar circulair werken. Dat doen we door te adviseren, hands-on te begeleiden én oplossingen te ontwikkelen en in te zetten. Zo voorkomen we afval en bieden we inventieve oplossingen om materialen efficiënt te kunnen inzamelen, hergebruiken en recyclen tot nieuwe grondstoffen. Dat doen we in de hele keten, samen met onze medewerkers, klanten en partners.  
 

RetourMatras: van oude naar nieuwe matrassen 

Wist u bijvoorbeeld dat ieder jaar in Nederland zo’n 1,5 miljoen gebruikte matrassen worden weggegooid? Hiervan worden al ruim 1 miljoen matrassen door RetourMatras gerecycled, op 1 van de 3 eigen recyclinglocaties. In de zomer van 2021 opent zelfs de 4e recyclinglocatie in Etten-Leur. Dit gaat ervoor zorgen dat alle 1,5 miljoen gebruikte matrassen gerecycled kunnen worden. 

Recycling is onder andere mogelijk dankzij de samenwerking van RetourMatras met Renewi. Renewi verzamelt namelijk een groot deel van de oude matrassen (per stuk en per bulk), om ze vervolgens aan te leveren bij RetourMatras. In 2020 leverde Renewi in totaal zo’n 850 containers aan, met gemiddeld 90 matrassen per container.  


1 of 100 matrassen 

Matrassen laten verwerken is interessant voor organisaties waar continu of tijdelijk oude matrassen vrijkomen. Door uw oude matras(sen) apart te laten inzamelen, werkt u circulair. Of u nu 1 of 100 oude matrassen aanbiedt: neem contact op met Renewi voor de inzameling, via renewi.com/matrassen

In matrassen zitten materialen die opnieuw gebruikt kunnen worden als secundaire grondstoffen zoals: metaal, textiel en 2 soorten schuim (latex en polyether). Deze grondstoffen worden nu al gebruikt door: 

  • De textiel- en meubelindustrie (voor het maken van bijvoorbeeld opvulmateriaal). 

  • Bedrijven die vloeren/vloeronderdelen maken (zoals isolatieplaten en ondertapijten). 

  • Bedrijven die sporthallen, speeltuinen en toebehoren maken (zoals ondervloeren en sportmatten). 

Zodra de vierde recyclinglocatie open is, wordt jaarlijks het schuim van meer dan 200.000 afgedankte matrassen omgezet in polyol. Dit is de belangrijkste ‘bouwsteen’ voor nieuw schuim. Hiermee maken we van afgedankte matrassen een écht circulair product.


Op weg naar de circulaire economie 

Dankzij onze samenwerking met partijen als RetourMatras, realiseren we doelstellingen waarmee we toewerken naar de circulaire economie. Zo willen we in 2025 al: 

  • 75% van al het verwerkte afval recyclen; 

  • 275 kilo CO2-uitstoot vermijden, voor iedere ton verwerkt afval; 

  • 1 miljoen ton secundaire (‘nieuwe’) grondstoffen creëren

Onze werkwijze sluit nauw aan bij de manier waarop de overheid toewerkt naar circulariteit: 

  • Slim ontwerpen: minder grondstoffen gebruiken. 

  • Bewust gebruik: producten langer mee laten gaan. 

  • Meer en beter hergebruik: afval als grondstof inzetten. 


Renewi: circulaire partner 

Bent u van plan om een circulair businessmodel op te zetten? Of bent u hiermee al aan de slag gegaan als start-up of scale-up? Dan gaat Renewi graag met u in gesprek. Misschien kunnen we antwoorden op uw vragen geven, met onze meer dan vijftig jaar kennis en ervaring.  

Partijen dus die circulaire kansen zien én benutten, net als RetourMatras. De voorwaarden? Het aanbod van de afvalstroom moet blijvend/stijgend zijn. De vraag naar de grondstoffen moet ook blijvend/stijgend zijn.  

Met onze doelstelling voor 2025 willen wij samen met u bouwen aan een circulaire toekomst. Dat lukt alleen als bedrijven en organisaties écht de omslag maken naar circulair werken. Als waste-to-productbedrijf wil Renewi deze omslag versnellen, door organisaties te ondersteunen. 


Zet vandaag zélf de eerste stap naar een circulaire economie

Hoe? Door kritisch te kijken naar uw (rest)afval: wat kan er gescheiden worden? Welke recyclebare afvalstromen houdt u dan over? Via een kosteloos en vrijblijvend adviesgesprek helpen wij u hierbij.