20 september 2023

Samen aan de bak met Saver!

De gemeente Steenbergen stapt per 1 januari 2024 over naar Saver als de nieuwe afvalinzamelaar voor de gehele gemeente. Veel blijft hetzelfde: de vuilniswagen heeft in 2024 een nieuw logo, maar de inzamelroutes blijven zoals ze nu zijn. Om alvast te wennen aan deze nieuwe inzamelaar, gaat de educatieve bus van Saver ‘on tour’ door de gemeente.

Saver als nieuwe inzamelaar
Ook op het gebied van afvalinzameling gaat de gemeente Steenbergen met de tijd mee. Daarom is Saver de nieuwe inzamelaar in 2024. Voor inwoners van de gemeente veranderen er slechts twee dingen:

  1. De huidige afvalpas wordt vervangen door twee Saverpassen.

  2. Vanaf 1 januari 2024 verandert het meldingsnummer naar het nummer van Saver. Via de servicelijn: 0165 597777, of het contactformulier op www.saver.nl.  Voor acute storingen aan de ondergrondse containers kunnen inwoners nog wel terecht bij de gemeente via het algemene nummer: 14 0167.

In november 2023 ontvangen inwoners een informatiefolder met alle informatie over de nieuwe afvalinzamelaar. In december 2023 volgen de nieuwe afvalpassen.

Saver Samen aan de Bak On Tour
De Samen aan de Bak on Tour is de educatieve bus van Saver. Deze bus komt in september en oktober naar de gemeente Steenbergen met verschillende spellen en presentatiemogelijkheden op het gebied van afval en gescheiden inzamelen. Interessant voor kinderen en volwassenen die meer willen weten over het nut van afval scheiden en Saver als afvalinzamelaar.