23 oktober 2023

Innovatie & DuurzaamheidTech, Ict & Smart

Safety & Security Campus wordt voortgezet

Samenwerkende partners verlengen overeenkomst

Op 18 oktober ondertekenden Brainport Development, 13 Lichte Brigade, Douane Eindhoven, Gemeente Oirschot, Politie en Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost een samenwerkingsovereenkomst getekend. Hiermee bestendigen de partners hun samenwerking binnen de Safety & Security Campus.

“Toen we 4 jaar geleden begonnen met de Safety & Security Campus was het een beetje rebels idee. Maar dat is goed, want rebellie leidt tot creativiteit en daarmee tot oplossingen. Als je voor uitdagingen staat zoals onze organisaties, dan is een beetje rebels – maar binnen de grenzen – echt noodzakelijk. De Safety & Security Campus bewijst dat”, aldus Gertjan Kooij, brigadegeneraal van de 13 Lichte Brigade in zijn welkomstwoord.

Samenwerking bestendigd
Binnen de Safety & Security Campus werken de zes partners nauw samen aan innovatieve en hoogwaardige oplossingen die het werken binnen het veiligheidsdomein beter en veiliger maken. De verbondenheid met het ecosysteem van Brainport is daarbij een belangrijke factor evenals de samenwerking met onderwijs en onderzoeksinstellingen. Het initiatief vond zijn basis in een intentieverklaring die op 12 december 2019 werd ondertekend. Deze werd concreet gemaakt door een eerste samenwerkingsovereenkomst in 2021 welke dus nu wordt bestendigd. De afgelopen jaren werkte een projectteam aan het verder invulling geven van de doelstellingen. Daarmee kreeg de Safety & Security Campus steeds meer handen en voeten.

Gezamenlijke uitdagingen agenderen
De samenwerking resulteerde tot nu toe niet alleen in enkele onderzoekstrajecten maar bracht ook intensievere samenwerking tussen de organisaties op gang. Daarbij wordt verder gekeken dan alleen naar technologische ontwikkelingen. Ook het delen van faciliteiten, netwerk, capaciteit en kennis staan hoog op de agenda. Dit alles zorgt voor kruisbestuiving in het veiligheidsdomein. Regelmatig overleg tussen de verschillende organisaties resulteert in meer oog voor elkaars uitdagingen en het streven om samen naar oplossingen te zoeken. Voor alle partners biedt de ontwikkeling van de SSC genoeg aanknopingspunten om de samenwerking ook in de komende jaren voort te zetten. Het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst is een belangrijke volgende stap.

Fysieke campus medio 2024
Een van de volgende mijlpalen is het betrekken van de eigen huisvesting. Een gebouw waar onderwijs- en onderzoek, bedrijfsleven en organisaties binnen het veiligheidsdomein elkaar ontmoeten en gezamenlijk innovatie realiseren. Naar verwachting betrekt de campus in 2024 een eigen onderkomen in dit project.

Meer informatie over de Safety & Security Campus: www.safetysecuritycampus.com