21 november 2019

’s-Hertogenbosch tekent voor Gelijke Kansen

Het krijgen of kunnen pakken van gelijke kansen is niet altijd vanzelfsprekend in het leven van jongeren. Wij willen graag dat elke jongere de kans krijgt te ontdekken waar hij goed in is en wat hij leuk vindt. En zijn talenten kan ontwikkelen. Daarmee gaan jongeren beter voorbereid het pad op naar volwassenheid (en zelfstandigheid) en komen beter tot hun recht. Daarom doen we mee met de Gelijke Kansen Alliantie van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. Wethouder Ufuk Kâhya (Talentontwikkeling) ondertekende de agenda voor 2019-2021 van deze alliantie. Het ministerie en 30 gemeenten vormen samen de Gelijke Kansen Alliantie. We delen lokale en landelijke deskundigheid en opgedane kennis. Samen zetten we in op het verbinden van school, thuis en omgeving. We doen dat door analyses te maken en te experimenten. In ’s-Hertogenbosch willen we vooral meer waardering voor verschillende vormen van talent. In het bijzonder het vakmanschap. Wethouder Kâhya aan het woord: “We moeten alle jongeren de kans geven om zich breed te ontwikkelen. Dan gaat het niet alleen om het behalen van een zo hoog mogelijk diploma. Maar om datgene te doen waar je goed in bent. De waardering voor vakmanschap moet terug komen. Daarom is het hard nodig een krachtig VMBO te realiseren. En dat VMBO een springplank te laten zijn voor de economie van morgen.” Verbinden en samenwerken staan centraal in de agenda van ’s-Hertogenbosch. Het gaat dan niet alleen om het onderwijs, maar ook ouders en maatschappelijke organisaties. Ook de ministers Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) zetten zich in voor gelijke kansen. Ze ondertekenden de agenda en informeerden de Tweede Kamer hierover. Bekijk de interactieve voortgangsrapportage.

Vakmanschap

In de agenda van ‘s-Hertogenbosch staat hoe we willen zorgen voor meer gelijke kansen voor jongeren. En er staat in welke activiteiten we samen hiervoor organiseren. Zo willen we de overgang tussen scholen en onderwijsniveaus, tussen opvang en onderwijs, tussen opleiding en een baan verbeteren. Daardoor is de kans groter dat leerlingen direct op de juiste plek terechtkomen. De plek die het best bij hun talenten past. We zetten daarbij ook in op het op waarde schatten van talent, zoals vakmanschap. We kunnen namelijk niet zonder. Samen met de Bossche Vakschool dienden we deze maand een subsidie aanvraag in bij de Gelijke Kansen Alliantie. De Bossche Vakschool wil komen tot een stevigere samenwerking met andere onderwijsinstellingen. Met als doel meer maatwerk en een flexibeler aanbod voor de leerlingen. En komen tot een integrale aanpak met de verschillende maatschappelijk partners rond en binnen de Bossche Vakschool. Waarbij jongerenwerk als verbinder tussen de leefomgeving, maatschappelijke partners en school gaat optreden.  Zodat alle  leerlingen kansen krijgen om hun talent te gebruiken.

Landelijk netwerk

Met de Gelijke Kansen Alliantie sluiten we aan bij een steeds groter wordend landelijk netwerk van gemeenten. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is er sinds oktober 2016 actief mee in heel Nederland. En vanaf 1 oktober 2018 met het Programma Gelijke Kansen.

Gerelateerd