26 november 2019

Nieuws

’s-Hertogenbosch doet mee aan UNESCO Learning City

De gemeente ’s-Hertogenbosch is lid geworden van het UNESCO Global Network of Learning Cities (UGNLC). ’s-Hertogenbosch is daarmee een van de eerste Nederlandse gemeenten die lid worden. Ook Groningen is sinds kort aangesloten. Tot nu toe waren alleen Nederlandse scholen deelnemer. Wethouder Kâhya: “Met Unesco Learning Cities komen we terecht in een wereldwijd netwerk. Een netwerk waarin vernieuwen in leren, verbonden met de maatschappelijke omgeving centraal staat. Dit helpt ons verschillende vormen van talent te zien en te ontwikkelen. En de verbinding tussen onderwijs en de samenleving te versterken. UGNLC biedt ons dus volop kansen voor vernieuwing, inclusie en verbondenheid.” In ’s-Hertogenbosch werken we hard aan ruimte voor talentontwikkeling en gelijke kansen voor alle jongeren. Leren binnen en buiten de school, is een belangrijke voorwaarde om jongeren goed voor te bereiden op de toekomst. Met het UGNLC kunnen we de samenwerking met het onderwijs verbeteren en komen we samen tot nieuwe ideeën en samenwerkingen.

Wat is UNESCO Global Network of Learning Cities?

Het UGNLC is een wereldwijd netwerk van steden. Er zijn inmiddels 205 steden aangesloten, de meeste van buiten Europa. Het netwerk richt zich op onderwijs, duurzaamheid, vernieuwing en inclusie. De deelnemers gebruiken het netwerk om van elkaar te leren en samen kennis te ontwikkelen. Op die manier vinden ze vernieuwende oplossingen voor maatschappelijke vragen. UNESCO wil met dit netwerk de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties bereiken 2030. Voor Nederland ligt de uitdaging vooral in de snel veranderende wereld op het gebied van economische groei en sociale ambities. Het Koning Willem I College in ’s-Hertogenbosch is UNESCO-school. Het heeft al volop ervaring met een wereldwijd netwerk en het invullen van de duurzaamheidsdoelen. Samen met de scholen willen we zorgen voor innovatief en verbonden onderwijs. We gaan samen met hen kijken en verkennen hoe we dat wat we al doen kunnen versterken vanuit UGNLC. En hoe we onze samenwerking kunnen uitbreiden.

Gerelateerd