17 maart 2023

Innovatie & Duurzaamheid

Ruim 2600 scholieren en inwoners doen mee aan de Landelijke Opschoondagen op 17 en 18 maart 2023

Op 17 en 18 maart vinden de jaarlijkse Landelijke Opschoondagen plaats. Natuurlijk doet gemeente Roosendaal ook weer mee! Scholieren en inwoners gaan die dagen aan de slag om hun leefomgeving schoon te maken. Op 17 maart gaf wethouder Klaar Koenraad het startsein. Hierbij overhandigde zij het Keurmerk Schone School aan maar liefst 28 basisscholen.

Landelijke Opschoondagen in Gemeente Roosendaal
In totaal gaan op 17 en 18 maart maar liefst ruim 2600 deelnemers aan de slag om hun leefomgeving schoon te maken. Alle deelnemers zijn Supporter van Schoon, een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor een 100% zwerfafvalvrij Nederland in 2030. De gemeente Roosendaal voorziet de deelnemers van de benodigde materialen. Saver haalt het ingezamelde zwerfafval op. Daarnaast krijgen de deelnemende scholen de mogelijkheid om gratis workshops te volgen over Plastic Soup en de Grondstoffenkringloop. Deze workshops zijn ontwikkeld door MEC Roosendaal in samenwerking met de gemeente Roosendaal en scholen.

Keurmerk Schone School
28 basisscholen in de gemeente Roosendaal hebben vrijdag het keurmerk Schone School ontvangen. Wethouder Klaar Koenraad mocht de keurmerken overhandigen aan leerlingen van de scholen tijdens een speciale bijeenkomst in Cultuurhuis Bovendonk. Om het keurmerk te verdienen werden de scholen gejureerd en getoetst. Zij moeten voldoen aan een aantal voorwaarden zoals aparte papierinzameling, weinig tot geen meldingen uit de omgeving/wijk en regelmatige schoonmaakacties. Zie bijlage voor alle voorwaarden.

Dit jaar zijn er weer 6 nieuwe scholen bijgekomen die het keurmerk verdiend hebben, waardoor het totaal nu op 28 scholen staat. Het aantal scholen met keurmerk groeit snel. In 2017 waren er zes scholen met het keurmerk. Vorig jaar waren dit er al 22.

De scholen die voor 2023 een keurmerk “Schone School Roosendaal’ hebben verdiend zijn:

  • Wijk Langdonk: Het Talent en Montesori ZieZo

  • Wijk Centrum: De Singel en Jeroen Bosch

  • Wijk Westrand: De Blokwei, SO De Kameleon, De Appel, SO De Fakkel, SO De Sponder

  • Wijk Kalsdonk: KC De Vlindertuin

  • Wijk Burgerhout: Josephschool

  • De dorpen; De Linde in Nispen, Berkenveld in Heerle, De Baayaert in Wouw, -Heilig Hart in Wouwse Plantage

  • Wijk de Kroeven; Zilverlinde, Vondel, Watermolen, Mytylschool

  • Wijk Kortendijk; De Saffier, De Klaverweide, De Cortendijck

  • Wijk De Tolberg; IBS Aïsha, De Heiberg, De Lavoor, Het HBG, De Wingerd, KC BergOp.