19 juli 2023

ZeelandLeisure & Cultuur

Ruim 1,7 miljoen euro voor restauratie van zes rijksmomunmenten

De Sint Sebastiaansdoelen in Middelburg, Molen De Hoop in Zierikzee, Van Dam orgel en Boerderij de Plantage op Tholen, Molen de Korenbloem in Zonnemaire en de Korenmolen in Nieuwerkerk ontvangen een bedrag van de Provincie Zeeland voor restauratie. Dat heeft de Provincie Zeeland op 18 juli 2023 besloten. Hiermee wordt Zeeuws erfgoed behouden, ontwikkeld en toegankelijk gemaakt.

In Zeeland zijn er bijna 4000 rijksmonumenten (bron Monumentenregister Cultureel Erfgoed 2023). Dit zijn grotendeels woonhuizen (zo’n 2400), religieuze gebouwen zoals kerken, molens en agrarische gebouwen.

Gedeputeerde Harry van der Maas: “Zeeuws erfgoed is onderdeel van de Zeeuwse identiteit. Het is belangrijk dat we dit kunnen doorgeven aan volgende generaties. Daarom investeren we in het behouden, benutten en toegankelijk maken van Zeeuws cultureel erfgoed. Ik ben blij met de kwaliteitsimpuls die deze projecten gaan krijgen.”

Voor de restauratie van rijksmonumenten (niet-woonhuizen) is jaarlijks een budget vanuit het Rijk beschikbaar en de Provincie verdubbelt dit. In totaal is dit jaar een bedrag van 1,7 miljoen euro beschikbaar. Voor het jaar 2023 heeft de Provincie 18 subsidieaanvragen ontvangen. Helaas is de subsidiepot niet groot genoeg om alle aanvragen te honoreren en daarom wordt er gewerkt met een punten systeem. In totaal worden zes subsidies verleend:

  • Sint Sebastiaansdoelen te Middelburg (260.872 euro);

  • Molen De Hoop te Zierikzee (228.269 euro);

  • Van Dam orgel te Tholen (500.000 euro);

  • Boerderij de Plantage te Tholen (491.791 euro);

  • Molen de Korenbloem te Zonnemaire (197.401 euro);

  • Korenmolen te Nieuwerkerk (87.004 euro).

Volgend jaar is het opnieuw mogelijk om subsidie aan te vragen voor de restauratie van Rijksmonumenten bij de Provincie. Kijk voor meer informatie op Restauratie Rijksmonumenten | Provincie Zeeland