Ga terug

15 juni 2018

Innovatie & Duurzaamheid

Ridder Peter Quik neemt afscheid van Ergon (Eindhoven)

Na 25 jaar, waarvan 15 jaar als algemeen directeur, heeft Peter Quik op 14 juni 2018 afscheid genomen van Ergon en het stokje overgedragen aan Yvonne van Mierlo. Voor zijn enorme inzet voor de organisatie, de sector en het inzetten van zijn deskundigheid voor de maatschappij, is hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De Eindhovense burgemeester John Jorritsma reikte de onderscheiding uit.

Betrokken en kundig directeur Binnengekomen als directeur Cultuur- en Bouwtechniek in 1992 en vanaf 2004, op verzoek van personeel én bestuur, benoemd tot algemeen directeur. Een bevlogen, betrokken en meer dan kundig directeur. Peter Quik heeft de organisatie zien groeien van een naar binnen gekeerd werkbedrijf naar een trotse mens-ontwikkelorganisatie die midden in de regio staat. Een organisatie waar weliswaar de afgelopen jaren een stevige basis is gelegd voor een mooie toekomst, maar waar tegelijkertijd grote uitdagingen liggen voor de toekomst. Peter Quik gaat met pensioen en wordt opgevolgd door Yvonne van Mierlo. Koninklijke onderscheiding Peter Quik is vanaf 1992 werkzaam bij Ergon. Hij heeft zich onderscheiden op het gebied van management, werkomstandigheden en uitstraling binnen het werkgeverschap van de sociale werkvoorziening. Hij heeft in bijzonder sterke mate bijgedragen aan de ontwikkeling van de regionale sociale werkvoorziening en de instandhouding én uitbreiding van werkgelegenheid voor de werknemers binnen deze sociale werkvoorziening. Peter heeft een goed gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen en houdt daarbij de kwetsbare positie van de werknemers van de sociale werkvoorziening in het oog.   Onder zijn leiding werd Ergon ook door moeilijke tijden van reorganisaties en vermindering van werkaanbod geloodst. Dat deed hij met visie en door draagvlak te creëren. De ombouw naar een uitvoeringsorganisatie voor de Participatiewet in 2015 heeft veel lof geoogst van alle regiogemeenten. Peter Quik is op zijn vakgebied een toonaangevend boegbeeld voor de regio. Hij stelt daarnaast zijn deskundigheid ook onbezoldigd ten dienste van de maatschappij, als lid van commissies van (landelijke) verenigingen voor sociale werkgelegenheid en re-integratie, onderwijs, kerkelijke en maatschappelijke activiteiten.

Gerelateerd