3 november 2022

Innovatie & Duurzaamheid

Rechter haalt streep door bouwvrijstelling grote gevolgen voor projecten

De Raad van State heeft een belangrijke pijler van het stikstofbeleid van de overheid onderuitgehaald. Het college heeft geoordeeld dat de stikstof die bij de bouw van projecten vrijkomt niet buiten

beschouwing kan worden gelaten. Daarmee gaat er een streep door de zogeheten bouwvrijstelling.

https://lnkd.in/eybsspx9
Het wordt een van de grootste uitdagingen voor de bouw: werken zonder de uitstoot van stikstof en CO2. Om die transitie naar een emissieloze bouwplaats te versnellen is energieopslag en voeding nodig in de vorm van grote batterijsystemen.

Lees het artikel hieronder, hoe onze producten kunnen bijdragen aan het reduceren van CO2 en Stikstof.

https://lnkd.in/e9tPc3sX