Ga terug

19 februari 2020

Innovatie & Duurzaamheid

Realisatie nieuwe woningen Chaam komt in zicht

Ontwerpbestemmingsplan Den Brabander / De Heerebeemd ter inzage

In 2017 startte het proces voor een vervolgplan van de woningbouwprojecten De Heerebeemd en Den Brabander in Chaam. Daarbij zijn grondeigenaren, CPO-(Collectief Particulier Opdrachtgeverschap)-vereniging Toekomstig Wonen in Chaam en omwonenden betrokken. “Er is sindsdien door alle partijen hard gewerkt om woningbouw in Chaam mogelijk te maken. Zoals het er nu naar uitziet kunnen in het najaar 2020 de eerste woningen in aanbouw worden genomen”, aldus Wethouder Wilmsen van Alphen-Chaam.

In 2016 gaf CPO-vereniging Toekomstig Wonen in Chaam aan bij de gemeente Alphen-Chaam in eigen beheer woningen te willen bouwen. Tevens was bij de gemeente de wens bekend een vervolg te geven aan het woningbouwproject De Heerebeemd fase 1 uit 2010. Daarnaast was al in 2005 in het structuurplan Den Brabander aangegeven waar toekomstige woningbouw in Chaam zou plaatsvinden. Deze ingrediënten zijn samengepakt en hebben geleid tot een integraal plan voor het vervolg van De Heerebeemd en de laatste twee fases (4 en 5) van Den Brabander.

Ruime opzet in groene duurzame setting

Het project vormt de afronding van de woonwijk Den Brabander en de kern Chaam. Er is gekozen voor een ruime opzet in een groene duurzame setting. In totaal worden er 44 woningen gebouwd, waarbij ruimte is voor verschillende type woningen. Het plan is verdeeld in drie fases:

-       De Heerebeemd fase 2: 10 woningen via private ontwikkelaar;

-       Den Brabander fase 4: 20 woningen via CPO-vereniging Toekomstig Wonen in Chaam (grond van de gemeente);

-       Den Brabander fase 5: 14 woningen via private ontwikkelaar.

Met de ontwikkelaar van De Heerebeemd fase 2 heeft de gemeente al een overeenkomst afgesloten. Met de ontwikkelaar van Den Brabander fase 5 verwacht de gemeente er ook snel uit te zijn.

Planning

Het college van burgemeester en wethouders stelde begin 2019 het stedenbouwkundig plan vast, waarna de onderzoeken zijn uitgevoerd en het bestemmingsplan is opgesteld. Dat bestemmingsplan gaat eind februari officieel in procedure en wordt ter inzage gelegd voor zes weken (25 februari t/m 6 april). Op 2 maart 2020 organiseert de gemeente een inloopavond in het SKAC in Chaam (van 19.00-20.30u).

De planning is dat het bestemmingsplan in de raadsvergadering van 14 mei 2020 ter vaststelling wordt aangeboden. Als er geen beroep wordt ingediend, dan start nog voor de bouwvak het bouwrijp maken van het plangebied (aanleg wegen, riolering en nutsvoorzieningen). Najaar 2020 start dan de bouw van de woningen van de CPO-vereniging. De woningen van De Heerebeemd fase 2 volgen daar kort na en in 2021 volgen de woningen in Den Brabander fase 5.

Verkoop woningen

Op dit moment zijn alle 20 woningen binnen het CPO-project toebedeeld aan leden van de vereniging. Geïnteresseerden kunnen zich nog wel aanmelden als reservelid bij de ‘CPO Toekomstig Wonen in Chaam’. De verkoop van de woningen in De Heerebeemd fase 2 en Den Brabander fase 5 vindt plaats via de projectontwikkelaars. Informatie hierover volgt in de loop van 2020.

Gerelateerd