Ga terug

20 november 2019

Nieuws

Reactie burgemeester wedstrijd FC Den Bosch

De voetbalwedstrijd tussen FC Den Bosch en Excelsior werd 17 november een moment gestaakt. Excelsior-speler Moreira voelde zich racistisch bejegend door een deel van de mensen op de tribune. Burgemeester Jack Mikkers reageert hierop als volgt: “FC Den Bosch heeft een belangrijke functie voor veel inwoners van onze gemeente. De club vervult daarnaast ook een belangrijke rol binnen de breedtesport en in het maatschappelijke gebied. Daarbij hoort een bepaalde verantwoordelijkheid. Uitingen van discriminatie en racisme horen daar absoluut niet bij. Op geen enkele dag. We willen allemaal dat er een positieve beleving is rond FC Den Bosch en bij alle bezoekers en gasten van Stadion De Vliert. Iedereen is welkom in onze gastvrije stad. Dat geldt ook voor de thuis- en gastspelers van de club. Ik ga er van uit dat FC Den Bosch dit gedrag van mensen op de tribune of die zich bewegen rond de wedstrijd, aanpakt. Dat is een verantwoordelijkheid van iedere organisatie in onze samenleving. Zeker gezien de functie van FC Den Bosch in de onze. FC Den Bosch heeft aan mij ook aangegeven nader onderzoek te doen om te achterhalen wat er is geroepen vanaf de tribune. Dat lijkt me een nodige en minimale stap. Mocht het zijn dat er aanvullend op de maatregelen die de club zelf neemt, bestuurlijke maatregelen mogelijk en/of nodig zijn, dan doe ik dat gelijk. Ik heb ook contact gelegd met de landelijke Regiegroep Voetbal en Veiligheid en de KNVB, om een beroep te doen op hun expertise en na te gaan welke aanvullende maatregelen we kunnen treffen. Dit alles in het belang van een faire voetbalsport in onze gastvrije stad!”

Gerelateerd