Ga terug

13 november 2019

Raadsavond Informeren & Ontmoeten op 18 november

**Tijdens de Raadsavond kunnen inwoners en organisaties hun mening geven over onderwerpen die hen bezighouden. En ze kunnen inspreken over de onderwerpen waar de gemeenteraad over gaat beslissen. ** De komende Raadsavond vindt plaats op maandag 18 november vanaf 19.00 uur in het Bestuurscentrum (Achter het Stadhuis 5-7). Aanmelden kan tot 24 uur voor aanvang van de vergadering via gemeenteraad@s-hertogenbosch.nl of (073) 615 5423. Vermeldt u ook het onderwerp waarop u wilt inspreken? Voorlopig staan de volgende onderwerpen op de agenda. Kijk hier voor de meest actuele agenda en meer informatie over deze onderwerpen.

U kunt inspreken over

Een onderwerp dat u belangrijk vindt, of een van de onderwerpen waar de raad over gaat beslissen: -    toekomst Brabanthallen; -    borgstelling golfclub Rosmalen; -    kaders cultuurbeleid vanaf 2021; -    kaders verdere ontwikkeling Nieuwe Kaaihal; -    nota Bodembeheer 2019-2024 en regionale bodemkwaliteitskaart; -    verduurzamen gemeentelijk vastgoed; -    bestemmingsplan Mozartsingel 3; -    bestemmingsplan Hoolstraat 12 Nuland; -    ruimtelijke onderbouwing Striensestraat 89 Rosmalen; -    Annabos/Annapark Hintham; -    ruimtelijke onderbouwing nieuwbouw BoschgaardPatio, Mgr. Van Roosmalenplein 32; -    regionaal beleidsplan jeugdhulp 2020-2023; -    regiovisie en samenwerkingsovereenkomst Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 2020 e.v. - regio Meierij en          Bommelerwaard; -    eerste wijziging legesverordening 2020; -    verordening Gegevensverstrekking Basisregistratie Personen gemeente ’s-Hertogenbosch; -    wijzigen begroting dienstjaar 2019; -    aanpassen financiële verordening (artikel 212 Gemeentewet); -    Managementrapportage 2019.

U kunt aanwezig zijn bij

Het college informeert de raad over de volgende onderwerpen. U bent welkom om als toehoorder aanwezig te zijn: - ontwerpvisie energielandschap.

Wat gebeurt er na het inspreken?

De onderwerpen waarover u kunt inspreken, worden in de week van 25 november besproken tijdens commissievergaderingen. Als voorbereiding op de raadsvergadering op 10 december, waar de gemeenteraad de uiteindelijke beslissing neemt. U bent welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Gerelateerd