Partner

25 januari 2023

mobiliteit

De Raad van State heeft alle bezwaren die zijn ingediend tegen het bestemmingsplan van District E ongegrond verklaard. Daarmee is het bestemmingsplan volledig intact gebleven. Project District E bestaat uit drie torens die gebouwd worden op het Stationsplein in Eindhoven. Samen zullen ze een nieuw binnenstadsicoon van de stad vormen. Het project wordt gerealiseerd door ontwikkelcombinatie Amvest BESIX.

De belangrijkste bezwaren gingen over windhinder, parkeeroverlast, hittestress en het milieueffectrapport (MER). Volgens de afdeling bestuursrecht van de Raad van State heeft de gemeenteraad voldoende onderzoek laten doen naar de gevolgen voor de gevoelstemperatuur en schaduw. Ook denkt de Raad van State dat het plan niet tot onaanvaardbare parkeeroverlast, verkeersdruk of geluidsoverlast zal leiden. Omdat de gemeente het bestemmingsplan heeft aangepast op punten waartegen bezwaarmakers al beroep aantekenden, moet de gemeente wel de proceskosten betalen.

Volgende stap in ontwikkeling
Gemeente Eindhoven is tevreden met de uitspraak; hiermee krijgt de gebiedsontwikkeling rondom het station een belangrijke impuls. Amvest BESIX kan na deze uitspraak bij de gemeente een omgevingsvergunning aanvragen en het definitief ontwerp afronden. Wethouder Stijn Steenbakkers (gebiedsontwikkeling Eindhoven KnoopXL) ziet de uitspraak van District E als een stimulans voor meer ontwikkelingen in de stad: “Dit is een belangrijke uitspraak voor een iconisch project in Eindhoven. Dat de hoogste rechter in het land ons nieuwe beleid op bijvoorbeeld mobiliteit, wind en hittestress volgt, geeft ons vertrouwen voor andere gebiedsontwikkelingen. Ik kijk ernaar uit om samen met Amvest BESIX een volgende stap te zetten in de ontwikkeling van District E. Het plan van 725 woningen, mét 20% sociale huur, levert een grote bijdrage aan de woonopgave in onze stad. Goed nieuws dus voor al die mensen die zo hard op zoek naar een nieuwe woning.”

Projectdirecteur Herbert Coopmans, namens ontwikkelcombinatie Amvest BESIX: “We zijn ontzettend blij met deze uitspraak van de Raad van State. Er is veel behoefte aan woningen, ook in Eindhoven. We zijn nu een belangrijke stap verder in het realiseren van ongeveer 725 woningen en we kunnen hiermee veel mensen een fijn thuis bieden. Het gedifferentieerde plintprogramma draagt bij aan een dynamisch stationsomgeving. We hopen dan ook eind van dit jaar te kunnen starten met de bouwwerkzaamheden.”

District E in kerngegevens
- Locatie: Stationsplein Eindhoven
- Ontwikkelcombinatie Amvest BESIX
- Drie torens van circa 75, 110 en 140 meter.
- Circa 725 woningen: waarvan 20% sociale woningbouw.
- Publieke en commerciële functies.
- 1,55 miljoen euro toegekend uit de Rijksregeling Woningbouwimpuls (WBI).