27 oktober 2020

Nieuws

Qredits loodst ondernemers door lastige coronacrisis

Nu zelfs kerngezonde bedrijven door de coronacrisis op omvallen staan, zijn ondernemers naarstig op zoek naar financiële oplossingen om het hoofd boven water te houden. Sociale kredietverstrekker Qredits manifesteert zich in deze lastige periode steeds nadrukkelijker als toeverlaat voor het MKB. Niet alleen in financieel opzicht, maar ook als sparring partner.

Je hebt als ondernemer een jong, maar gezond bedrijf. Je schrijft zwarte cijfers. Totdat de coronacrisis onverbiddelijk toeslaat. Veel ondernemingen zagen hun omzet gedurende de eerste golf, maar nu ook in de tweede golf, volledig verdampen. De overheid heeft overbruggingskredieten in het leven geroepen, maar dat laat onverlet dat veel bedrijven op zoek zijn naar aanvullende financiële middelen om te kunnen overleven.

Spaarpot
Juist om die groep ondernemers door de crisis te loodsen, manifesteert Qredits uit Almelo zich als steun in de rug voor noodlijdende bedrijven in Nederland en op de Caribische eilanden. De kredietverstrekker zonder winstoogmerk staat bekend om het verstrekken van microkredieten, terwijl juist nu vooral beroep wordt gedaan op het corona-overbruggingskrediet. Ondernemers die daar gebruik van maken, hebben veelal geen mogelijkheid om ondersteuning te vragen aan reguliere banken. Neem een kapper. “Als zo’n bedrijf hulp nodig heeft, wil de bank meestal in de boeken kunnen zien dat de onderneming vóór de coronacrisis over een stevig eigen vermogen beschikte en altijd zwarte cijfers schreef. Grote bedrijven hebben die spaarpot vaak wel, maar een kapper niet. Die heeft elke cent nodig om de werkruimte up-to-date te houden en brood op de plank te krijgen”, zegt Roy Spit, operationeel directeur en bestuurder van Qredits.

Crisiscoach
Qredits staat te boek als kredietverstrekker, maar werpt zich in zijn huidige rol nadrukkelijk op als sparring partner voor het MKB. In combinatie met het overbruggingskrediet kan de hulpvrager namelijk ook gratis gebruik maken van een CrisisCoach. Daartoe is een poule opgericht van vrijwillige Qredits-coaches, bestaande uit professionals en ervaren ondernemers die zich bereid hebben verklaard om hulpvragers terzijde te staan met onafhankelijk telefonisch advies. “Soms heb je als ondernemer even iemand nodig met wie je kunt sparren. Dat doen we graag én het is gratis voor iedere ondernemer. Want Qredits is meer dan krediet alleen”, aldus Spit, die daarmee aangeeft dat Qredits steeds vaker het startpunt wordt voor ondernemersvragen in plaats van een hulptraject voor financiële ondersteuning.

Toekomst
Wat Qredits wél belangrijk vindt, is of de hulpvragende onderneming een financieel gezonde toekomst tegemoet gaat. Waar de dienstverlener zich in onderscheidt, is dat er vooral wordt gelet op de resultaten vóór de coronacrisis dan op de huidige inkomsten in deze coronatijd. “Als er voor de coronacrisis een gezonde kasstroom was en het bedrijf draaide goed en de ondernemer heeft een sterk ondernemingsplan, dan is er een goede kans dat wij te hulp schieten.”

Staat het licht inderdaad op groen, dan kan de eigenaar van het bedrijf tot 25.000 euro goedkoop lenen. De rente bedraagt gedurende het eerste jaar slechts 2 procent, daarna is de rente 5,75% voor de rest van de looptijd van maximaal 48 maanden. Dat is dus substantieel minder in vergelijking met de reguliere rentetarieven. “Dagelijks vinden ondernemers de weg naar ons, luisteren we naar hun verhaal en kunnen we helpen. Dat maakt Qredits zo uniek. Wij willen én kunnen de tijd nemen om dat persoonlijke gesprek aan te gaan. Dat is juist nu tijdens deze coronacrisis zo belangrijk”, besluit Elwin Groenevelt, oprichter en CEO van Qredits.

Meer informatie over Qredits: qredits.nl

Elwin Groenevelt Qredits