Ga terug

6 november 2019

Innovatie & Duurzaamheid

Provincie geeft omgevingsvergunning af voor windpark Karolinadijk

’s-Hertogenbosch, 29 oktober 2019 – De provincie heeft een omgevingsvergunning afgegeven voor windpark Karolinadijk. Hiermee kan de ontwikkelaar innogy vier windturbines met een tiphoogte tussen de 180 en 215 meter realiseren. Tegelijk zijn er afspraken gemaakt over sociale randvoorwaarden. De ontwikkelaar vermindert de hinder van de windturbines en financiert een lokaal fonds voor de energietransitie. Afgelopen zaterdag hebben Provinciale Staten een ‘Verklaring van geen bedenkingen’ afgegeven voor het windpark Karolinadijk. Belanghebbenden hebben 42 zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen geven geen aanleiding om de omgevingsvergunning te weigeren. Wel is op basis van de zienswijzen de maximale tiphoogte teruggebracht van 234 meter naar 215 meter. Als onderdeel van de sociale randvoorwaarden is de hinder van slagschaduw teruggebracht van de wettelijke norm (17 dagen per jaar, maximaal 20 minuten per dag) naar maximaal een half uur per jaar. Dit is ook in de vergunning vastgelegd. Ook gaat de ontwikkelaar, zodra het technisch mogelijk is, gebruik maken van een techniek om de obstakelverlichting alleen aan te laten gaan bij nadering van een vliegtuig. In 2011 heeft de regio West-Brabant een regionaal bod vastgesteld voor de ontwikkeling van windenergie, waar de opschaling van het Windpark Karolinadijk onderdeel van uitmaakte. Die afspraken zijn ook met het rijk in 2013 vastgelegd in het Energieakkoord, namelijk 6000 MW aan windenergie op land gerealiseerd in 2020, waarvan 470,5 MW in Brabant. ndieners van een zienswijze hebben de mogelijkheid om beroep aan te tekenen tegen de verleende omgevingsvergunning.

Gerelateerd