9 februari 2022

Leisure & Cultuur

Provinciale lening van € 20 miljoen voor uitbreiding Safari Resort Beekse Bergen

De provincie Noord-Brabant verstrekt aan Libéma een geldlening van € 20 miljoen. Deze lening uit de immunisatieportefeuille wordt gebruikt voor uitbreiding (fase 2) van Safari Resort Beekse Bergen.


Via een opslag van 0,5% boven op de marktconforme rente op deze lening voedt Libéma het Leisure Ontwikkel Fonds (LOF). Doel van dit fonds is het versterken van bezoekbaar vrijetijdsaanbod in Brabant, door het verstrekken van geldleningen voor innovatieve leisure-initiatieven. “We willen Brabant voor zoveel mogelijk mensen een leuke en fijne plek laten zijn. Om te wonen, werken en bezoeken. Een sterke Brabantse toeristisch-recreatieve sector is daarvoor belangrijk”, aldus gedeputeerde Stijn Smeulders van onder meer Deelnemingen, Ontwikkelbedrijf en Cultuur, Sport, Vrije tijd en Erfgoed. “Daarom vind ik het mooi dat wij Libéma middels deze financiering kunnen ondersteunen in de realisatie van de volgende fase van het Safari Resort Beekse Bergen. Hiermee slaan we twee vliegen in een klap: we helpen een voor Brabant zeer belangrijke toeristische trekker én we vergroten het vermogen van het LOF, van waaruit andere innovatieve leisure-initiatieven in de provincie kunnen worden ondersteund.”

Sector verstevigen

Dirk Lips, directeur en oprichter van Libéma, is heel blij met de marktconforme lening van de provincie. “Libéma is een onderneming met diepe wortels in Noord-Brabant en we willen graag alles doen om de toeristische sector in deze provincie te verstevigen. Naast een marktconforme lening, dragen we bij aan het LOF, waar we in 2017 aan de start hebben gestaan, om zo andere ondernemers verder te helpen. Daarnaast zorgen we dankzij deze uitbreiding voor een groei aan werkgelegenheid, zowel op ons eigen park als bij toeleveranciers. Met de uitbreiding van 120 vakantie-appartementen met hotelservice op het Safari Resort kunnen we nog meer mensen laten genieten van al het moois dat Beekse Bergen en de omgeving te bieden heeft, terwijl we met de aanleg van een nieuwe savanne en ruime verblijven ook kunnen bijdragen aan Europese diermanagementprogramma's en natuurbeschermingsprojecten.”

Leisure Ontwikkel Fonds (LOF)

In 2017 startte de provincie met het Leisure Ontwikkel Fonds (LOF). Doel van dit fonds is het versterken van het vrijetijdsaanbod in Brabant. Dat gebeurt middels het verstrekken van leningen aan innovatieve leisure-initiatieven. Het LOF is primair gericht op het stimuleren van bezoekbaar vrijetijdsaanbod in Brabant. Om het fonds te voeden zijn bij de oprichting vanuit de immunisatieportefeuille leningen verstrekt van € 15 miljoen aan De Efteling voor de bouw van vakantiewoningen en van € 41,5 miljoen aan Safari Resort Vastgoed BV (Libéma) voor Safari Resort Beekse Bergen fase 1.

Gedeputeerde Smeulders: “Deze leningen zijn destijds verstrekt onder voorwaarde dat beide partijen een opslag van 0,5% boven op de marktconforme rente van de lening afdragen aan het Leisure Ontwikkel Fonds. Daarnaast voldoen deze leningen aan het criterium dat de opbrengsten voor de Brabantse samenleving hoog moeten zijn en dat de financiële risico’s voor de provincie heel laag zijn. Uiteraard gelden dezelfde strenge voorwaarden en criteria ook voor deze tweede lening aan Libéma. Door de afdracht aan het LOF wordt het fonds extra gevoed, naast de investeringen van de Brabantse regio’s en de provincie Noord-Brabant, en dragen de leningen dus bij aan het versterken van het gehele Brabantse toeristische ecosysteem.” 

Immunisatieportefeuille

Na de verkoop van Essent zette de provincie € 2,2 miljard van de opbrengst opzij in een zogenoemde immunisatieportefeuille. Aan dat geld komt de provincie niet, de portefeuille blijft eeuwigdurend in stand. Het investeren van een deel van dit bedrag zorgt voor rendement dat naar de jaarlijkse begroting van de provincie vloeit. Door de zeer lage rente loopt het rendement fors terug, waardoor er minder geld gaat naar de begroting en de provincie minder kan besteden. Daarom wil de provincie een groter deel van de immunisatieportefeuille investeren en dit doen in initiatieven die extra maatschappelijke impact realiseren. Gedeputeerde Smeulders: “Zo snijdt het mes aan twee kanten. Direct doordat de provincie via nieuwe initiatieven via de immunisatieportefeuille invulling kan geven aan haar publieke taak én indirect doordat de begroting op peil wordt gehouden voor andere uitgaven ten behoeve van Brabant.”