Ga terug

5 maart 2019

Financieel & Juridisch

Problemen Jaguar I-pace: wat kun je doen als de elektrische auto niet voldoet aan de verwachtingen?

De Jaguar I-Pace is een van de meest verkochte elektrische auto’s van het afgelopen jaar.  Jaguar belooft op de website dat je 470 kilometer met de auto kan afleggen zonder dat je hiervoor de auto hoeft op te laden.  In de praktijk blijkt dat dit in de meeste gevallen niet haalbaar is. Dit kan tot vervelende situaties leiden, je zou maar ergens in de middle of nowhere stil komen te staan…  Wat kun je als koper doen als je auto niet voldoet aan wat is beloofd?

Mogelijkheden Wanneer een auto niet voldoet aan de eigenschappen die jij als koper op grond van de koopovereenkomst  mocht verwachten, dan kan de koper bij de verkoper herstel of vervanging van de auto vorderen. De verkoper heeft de verplichting om daaraan te voldoen, tenzij het niet van de verkoper verwacht kan worden of wanneer herstel of vervanging niet mogelijk is. Het is van belang dat je zo snel mogelijk klaagt bij de verkoper. Door middel van een ingebrekestelling geef je de verkoper een laatste kans op herstel of vervanging binnen een redelijke termijn. Mocht herstel en vervanging niet mogelijk zijn of doet de verkoper dit niet binnen een redelijke termijn, dan kun je de koopovereenkomst ontbinden. Door ontbinding eindigt de koopovereenkomst tussen partijen. Dan moet de auto dus terug naar de verkoper en krijg je de koopprijs terug.

Soortgelijke zaak met Nissan

Eind 2016 heeft de rechtbank Noord-Nederland een soortgelijke zaak behandeld over een Nissan Leaf. In deze zaak gaf de autodealer aan dat de auto een actieradius had van meer dan 150 kilometer. In de praktijk bleek dit niet het geval te zijn. De koper is meerdere keren stil komen te staan. De koper van de elektrische auto stelt dat de  auto niet voldoet aan de koopovereenkomst en vordert onder andere ontbinding van de koopovereenkomst en terugbetaling van de koopprijs. De rechtbank oordeelt dat de koper, op basis van de informatie op de website,  ervan uit mocht gaan dat de auto 150 kilometer zelfstandig kon rijden. Deskundigen concluderen dat de auto dit bereik in de praktijk niet kan halen. De auto had dus niet de eigenschappen die de koper mocht verwachten. De rechtbank ontbindt de koopovereenkomst. Wanneer je te maken hebt met een soortgelijk probleem, is het belangrijk om snel actie te ondernemen, zodat vastgesteld kan worden of er sprake is van een toerekenbare tekortkoming door de verkoper. Goorts+ Coppens advocaten | adviseurs kan hierbij helpen.

Vragen?

Voldoet de elektrische auto niet aan de verwachtingen die je had bij koop? Of heb je andere vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met Thomas Berkhout (t.berkhout@gca.nl), (0493-352070).


Gerelateerd